18.06.2018

Rettig flyttar tillbaka till Bulevarden i Helsingfors

Rettig Groups huvudkontor flyttar tillbaka till Bulevarden 46 i Helsingfors den 26 juni 2018. Fastigheten har renoverats och huvudkontoret har tillfälligt funnits på Mannerheimvägen sedan september 2017. Byggnaden på Bulevarden är byggd år 1880 och under de senaste nio månaderna har den genomgått en omfattande modernisering.

Nytt och modernt kombineras med gammalt och värdefullt

Utgångspunkten för renoveringsplanen har varit att uppdatera den intressanta historiska byggnaden till ett modernt och representativt kontorshus. Särskild uppmärksamhet har fästs vid att det värdefulla byggnadsarvet bevaras för kommande generationer.

I ett placeringsbolag sker arbetet ofta i team och utrymmena har nu öppnats så att de lämpar sig teamarbete. Väggar har rivits och man har skapat öppna utrymmen som uppfyller teamens behov. De öppna utrymmena är nu också ljusare än tidigare.

Dagliga små sammankomster runt en kopp kaffe eller ett mellanmål är viktiga för att stärka samhörigheten bland Rettigs anställda. I varje våning finns små pausutrymmen där man också kan sitta och arbeta bekvämt i en fåtölj eller hålla små möten. Många av de anställda cyklar till jobbet eller motionerar på annat sätt och för dem finns det nu flera duschrum.

De nya utrymmena karaktäriseras av dämpade färger och ljud samt noggrant finslipade detaljer som ytterligare förstärker Rettigs öppna och kollektiva arbetskultur. Materialen är av hög kvalitet och lösningarna är nya och moderna samtidigt som de beaktar och respekterar det gamla och värdefulla i byggnaden. Rettig ICC:s produkter för uppvärmning och kylning är så klart en del av de tekniska lösningarna.

Under sina första 100 år var byggnaden ett bryggerilager

Ursprungligen byggdes huset för det äldsta bryggeriet i Norden, Sinebrychoff. Det grundades i Rödbergen år 1819, som vid den tidpunkten låg i utkanten av Helsingfors. För att ge själva bryggeriet tillräckligt med utrymmen, planerade arkitekten Sebastian Gripenberg en ny byggnad som uppfördes på Bulevarden år 1880.

År 1890 förstorades byggnaden enligt ritningar av arkitekt Theodor Höijer. Byggnaden med sina maltsilor tjänade som lager för Sinebrychoff under mer än hundra år. År 1990, efter en omfattande renovering, gjordes den gamla lagerbyggnaden om till kontor, som sedermera blev Rettigs huvudkontor. Målsättningen med den nu genomförda renoveringen är en funktionell och stilfull lösning för de kommande 30 åren.

Läs mera om Rettigs historia.

Ytterligare information ger:
Roger Lönnberg, Investeringsdirektör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 40 526 7813
E-post: pia.dahlqvist@rettig.fi