16.04.2018

Rettig Group organiserar Rettig ICC-koncernen under ett nytt finskt bolag

Rettig Group Oy Ab (”Rettig Group”) planerar en intern omstrukturering av det helägda portföljbolaget Rettig ICC b.v. och dess direkta och indirekta dotterbolag (tillsammans ”Rettig ICC-koncernen”). Det primära syftet med den interna omstruktureringen är att organisera Rettig ICC-koncernen under ett nybildat finskt bolag, Rettig ICC Oy Ab, som kommer att utgöra Rettig ICC-koncernens nya moderbolag. Samtidigt förenklas Rettig ICC-koncernens bolagsstruktur.

Omstruktureringen genomförs stegvis

Centrala steg i omstruktureringen utgörs av en försäljning av Rettig ICC b.v. till det nybildade Rettig ICC Oy Ab och en total delning (på finska: kokonaisjakautuminen) av Rettig Group i två nya bolag. Genom delningen flyttas all befintlig affärsverksamhet i Rettig Group till ett nytt bolag som behåller namnet Rettig Group (”Nya Rettig Group”). Till det andra nya bolaget (”Rettig ICC IPCo”) flyttas bland annat varumärken som avser produkter som tillverkas och säljs av Rettig ICC-koncernen. Efter delningen av Rettig Group kommer aktierna i Rettig ICC IPCo att överföras till Nya Rettig Group, varefter Rettig ICC IPCo kommer att fusioneras med Rettig ICC Oy Ab.

Rettig Groups styrelse har idag godkänt delningsplanen angående den totala delningen av bolaget.

Samtycke till transaktionerna har erhållits från Rettig Groups finansierande banker

Den planerade delningen och de därtill anknutna transaktionerna kräver långivarnas samtycke under Rettig Groups befintliga finansieringsavtal. De banker som för närvarande finansierar Rettig Groups verksamhet har 13.4.2018 gett sitt samtycke till omstruktureringen.

Rettig Group har idag inlett en samtyckesförfrågan i enlighet med villkoren för sitt obligationslån på EUR 110 miljoner euro som förfaller 2022 genom tillkännagivandet av ett skriftligt förfarande. Vänligen se: Notice of Written Procedure for Rettig Group’s Senior Unsecured EUR 110,000,000 Notes due 2022 (pdf).

Den interna omstruktureringen påverkar inte Rettig ICC-koncernens anställda, kunder, leverantörer eller andra partners.

För ytterligare information:
Tomas von Rettig, verkställande direktör, Rettig Group

Pia Dahlqvist, kommunikationsdirektör, Rettig Group
Tfn +358 (0)40 526 7813
E-mail: pia.dahlqvist@rettig.fi