Rettig Oy Ab

Rettig Oy Ab on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo arvoa sukupolville. Sijoitamme sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. Pyrimme luomaan houkuttelevaa tuottoa yli suhdanteiden säilyttäen samalla salkun asianmukaisen riskitason. Sijoitusstrategiamme yhtenä kulmakivenä on yhteistyö ammattimaisten ja samanhenkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteissijoittajien kanssa. Rettig Oy Ab:n toimintaa hallinnoi tällä hetkellä von Rettigin perheen 9. sukupolvi.

Sijoitusstrategia

Sijoitusstrategiamme mukaisesti sijoitamme sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. Sijoituksemme jakautuvat listattuihin ydinsijoituksiin, listaamattomiin sijoituksiin ja likvideihin sijoituksiin.

Listatut ydinsijoitukset

Listatuissa ydinsijoituksissa (Listed Core Investments, LCI) luomme arvoa julkisesti noteerattujen yritysten aktiivisen omistamisen kautta. Pyrimme sijoittamaan houkutteleviin yrityksiin, joissa muilla merkittävillä osakkeenomistajilla ja johdolla on kanssamme yhteneväinen ajatusmaailma.

 

 

Listaamattomat sijoitukset

Listaamattomat sijoitukset (Private Market Investments, PMI) on globaali sijoitusstrategia, jossa keskitymme listaamattomiin sijoituksiin kuten esimerkiksi pääomasijoitusrahastoihin ja yhteissijoituksiin.

Likvidit sijoitukset

Likvidit sijoitukset (Liquid Investments, LI) on globaali sijoitustrategia, johon kuuluvat pääosin oman pääoman tai oman pääoman kaltaiset sijoitukset. LI on Rettig Oy Ab:lle täydentävä sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on optimoida portfoliomme kokonaisriski/tuottoprofiili.

Tiimi

Timiimme koostuu kokeneista sijoitusammattilaisista ja asiantuntijoista, jotka yhdessä toteuttavat strategiamme ja luovat houkuttelevaa tuottoa yli suhdanteiden.

Tarinamme

Rettig aloitti tupakkatehtaana Saksan Hampurissa 1770-luvulla. Myöhemmin liiketoiminta siirtyi Ruotsiin ja vuonna 1845 Rettig perusti tupakkatehtaan Turkuun. Siitä lähtien yhtiö on koko pitkän historiansa ajan ollut aktiivisesti mukana monenlaisissa suomalaisissa teollisuusyrityksissä.