07.10.2014

Bore keskittyy RoRo tonnage provider -segmenttiin

Uusiutumisstrategiansa ”Renewal through divestment” mukaisesti Bore Oy Ab on päättänyt keskittyä vuoden 2015 alusta RoRo-toimintaan. Tavoitteena on parantaa yrityksen kannattavuutta ja vahvistaa sen asemaa johtavana varustamona RoRo tonnage provider -segmentissä. Boren alukset ovat luokassaan maailman moderneimpia ja energiatehokkaimpia.

Syy Boren suunnitelmille luopua sopimusliikenteeseen keskittyvästä CoA-segmentistä (Contract of Affreightment) vuoden 2014 loppuun mennessä on markkinoilla vuosia jatkunut ylikapasiteetti ja Boren CoA-segmentin kestämätön huono kannattavuus. Boren pieni kalusto ei ole pärjännyt suuremmille pelureille äärimmäisen kilpailluilla kappaletavaroiden rahtausmarkkinoilla.

Bore on tänään myös ilmoittanut myyvänsä kaikki kuusi CoA-alustaan. M/V Fingardin ja M/V Swegardin käynnissä oleva myyntiprosessi saataneen päätökseen lokakuun 2014 loppuun mennessä. Royal Wagenborgin kanssa käydään neuvotteluja M/V Nordgardin, M/V Sydgardin, M/V Westgardin ja M/V Ostgardin myynnistä. Nämä neljä nk. kompassialusta luovutetaan suunnitelmien mukaan joulukuun 2014 loppuun mennessä. Nordkalk on solminut Wagenborgin kanssa puitesopimuksen, joka kattaa suurimman osan Nordkalkin merikuljetuksista 2015–2017.

Suunnitteella olevan CoA-toiminnasta irtautumisen seurauksena Bore joutuu mukauttamaan maissa toimivaa organisaatiotaan uuden toimintamallin mukaiseksi ja käynnistää yt-neuvottelut koko maahenkilöstön kanssa. Suunnitelmien mukaan henkilöstön vähentämistarpeen arvioidaan olevan enintään 19 nykyisestä 31 työntekijästä.

Boren toimitusjohtaja Håkan Modig toteaa: ”Olemme onnistuneet kääntämään Boren negatiivisen tulossuunnan, mutta saadaksemme aikaan lisäparannuksia meidän on oltava vahva kumppani sekä nykyisille että tuleville RoRo-asiakkaillemme. Keskeisenä tavoitteenamme on rakentaa vahva tase, jonka mahdollistama kalusto täyttää merenkulkualan nykyiset ja tulevaisuuden vaatimukset. Innovatiivinen varustamotoiminta ja ympäristöjalanjälkemme pienentäminen tulevat vahvistamaan asemaamme johtavana varustamokumppanina RoRo-alalla. Valitettavaa toki on, että uudelleenjärjestelyillä tulee olemaan vaikutuksia henkilöstöömme.”

Nordkalkin toimitusjohtaja Bertel Karlstedt sanoo: ”Toimitusketjun hallinta, logistiikkaratkaisut ja merikuljetukset ovat tärkeitä Nordkalkille. Olemme tyytyväisiä Wagenborgin kanssa allekirjoitettuun kolmivuotiseen sopimukseen. Yli 180 kappaletavara-aluksellaan Wagenborg pystyy tarjoamaan joustavia, tehokkaita ja kilpailukykyisiä merikuljetuksia Nordkalkille ja sen asiakkaille. Hyvä asiakaspalvelu sekä tarpeitamme vastaavien alusten saatavuuden paraneminen tuovat lisäpontta liiketoimintaan ja tuloksiin.”

Egbert Vuursten, Royal Wagenborgin toimitusjohtaja sanoo: ”Royal Wagenborg on vuonna 1898 perustettu varustamo. Itämerenalue on aina ollut meille ydinmarkkina ja tulee olemaan vuosikymmeniä eteenpäin. Itämerenalueella voimaan tulevan rikkidirektiivin huomioon ottaen Wagenborg on tehnyt merkittäviä investointeja uusiin jääluokiteltuihin ja polttoainetehokkaisiin monitoimialuksiin. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme Nordkalkin kanssa. Se mahdollistaa meille kasvua sekä parempaa joustavuutta ja kilpailukykyä Itämerellä. Olemme vakuuttuneita siitä, että tästä syntyy molemmille perheomisteisille yhtiöille erinomainen pitkäjänteinen yhteistyö.

Lisätietoja:
Håkan Modig, Boren toimitusjohtaja, puh. + 358 9 61883 272
Bertel Karlstedt, Nordkalkin toimitusjohtaja, puh. + 358 40 553 3859

Bore Oy Ab on vuonna 1897 perustettu varustamo, joka on Rettig Group Oy Ab:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Boren laivastoon kuuluu yhdeksän RoRo-alusta sekä kuusi CoA-alusta, jotka purjehtivat Suomen ja Hollannin lippujen alla. Boren laivasto koostuu hyvin huolletuista, ympäri vuoden liikennöivistä jääluokan 1A tai 1A Super aluksista, jotka sopivat sekä RoRo-markkinoille että kappaletavararahtaukseen keskittyneille CoA-markkinoille. Bore RoFlex® -alukset ovat uranuurtajia kestävässä ja taloudellisessa varustamotoiminnassa. Boren liikevaihto vuonna 2013 oli 65 miljoonaa euroa, sidottu pääoma 212 miljoonaa euroa ja henkilöstö 380.

Royal Wagenborg tarjoaa kokonaisrahtausratkaisuja maailmalaajuisesti. Yli sadan vuoden kokemuksella Luoteis-Euroopassa, Välimerellä sekä Atlantin yli ja kauemmas yltävillä reiteillä, Wagenborgilla on kaikenkattavat ratkaisut nykyajan rahtaukseen. Laivastoon kuuluu noin 180 alusta, joita omistavat joko Wagenborg tai kapteenit. 2000-23000 tonnin laaja laivasto on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen. Laajan laivaston ansiosta Wagenborg pystyy takaamaan melkein kaiken tyyppisiä rahteja ja rahtisopimuksia. Laivasto, jonka keski-ikä on 6,7 vuotta, on maailman nuorimpia.

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava laadukkaiden kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja. Sen tuotteita käytetään paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Vuonna 2013 yrityksen liikevaihto oli noin 358 miljoonaa euroa. Nordkalkilla on noin 1.050 työntekijää ja toimintaa yli 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk on osa Rettig Groupia.