30.06.2016

Boren myynti hollantilaiselle Spliethoff-varustamolle saatu päätökseen

Rettig Group Oy Ab on saanut päätökseen varustamoliiketoimintansa Bore Oy Ab:n myynnin hollantilaiselle Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. varustamolle. Kaikki Boren liiketoiminnot, mukaan lukien Boren koko henkilökunta, yhdeksän RoRo-aluksen laivasto ja Bore-tavaramerkki ovat siirtyneet Spliethoffille.

”Tämä on mielenkiintoinen askel Boren liiketoiminnan kehityksessä. Bore on nyt osa varustamoa, jolla on maailmanlaajuinen liiketoiminta ja pitkät perinteet varustamotoiminnasta. Uusi vaihe alkaa Boren liiketoiminnassa ja toivotamme Borelle ja koko Boren henkilökunnalle onnea ja menestystä. Kauppa tuo Rettig Groupille taloudellista joustavuutta kehittää nykyisiä liiketoimintoja tai laajentua kokonaan uusiin liiketoimintoihin, jotka tukevat riskinhajautusstrategiamme ja joihin Rettig Group voi pitkäjänteisenä omistajana tuoda lisäarvoa,” sanoo Rettig Groupin toimitusjohtaja Tomas von Rettig.

Lisätietoja www.rettig.fi tai:
Tomas von Rettig, toimitusjohtaja, Rettig Group Oy Ab tai Håkan Modig, toimitusjohtaja, Bore Oy Ab, puh. 040 745 5276
Josefina Tallqvist, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Rettig Group Oy Ab
Puh. 040 745 5276, sähköposti: josefina.tallqvist@rettig.fi tai www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville. Tavoittelemme pitkäjänteistä ja kestävää arvon kasvua riskien hajautuksella ja vahvalla taseella. Rettig Groupiin kuuluvat sisäilman säätölaitteiden valmistaja Rettig ICC, kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja Nordkalk, Rettig Groupin osakkuusyhtiönä toimiva Alandia-vakuutusyhtiö ja Rettig Groupin sisäinen sijoitustoiminta Anchor. Vuonna 2015 Rettig Groupin liikevaihto oli 891 miljoonaa euroa (IFRS) ja yhtiö työllisti noin 4200 henkilöä 28 maassa.

Bore Oy Ab on vuonna 1897 perustettu varustamo, joka on ollut Rettig Group Oy Ab:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Boren laivastoon kuuluu yhdeksän RoRo-alusta, jotka purjehtivat Suomen lipun alla. Boren laivasto koostuu hyvin huolletuista ja ympäri vuoden liikennöivistä jääluokan 1A tai 1A Super aluksista. Bore RoFlex® -alukset ovat uranuurtajia kestävässä ja taloudellisessa varustamotoiminnassa. Boren liikevaihto vuonna 2015 oli 40 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 214.

Johan Fredrik Spliethoff perusti vuonna 1921 Spliethoff Bevrachtingskantoor B.V.:n, joka toimi Baltiasta kuljetettavaan puutavaraan erikoistuneena laivameklarina. Tänään Spliethoff-konserni liikennöi yli 100 alusta, jotka liikennöivät ympäri maailman. Konserni on tunnettu laadusta sekä jatkuvasti ajan tasalla pidetystä laivastosta, jonka miehistöt ovat erittäin päteviä. Alukset räätälöidään markkinaan sopiviksi läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Suomalainen RoRo-linjaoperaattori Transfennica on osa Spliethoff-konsernia vuodesta 2002.