05.09.2014

Ensimmäiset kuivamenetelmään perustuvat laivojen rikkipesurit käyttöön – Nordkalk toimittaa absorbentin

Saksalaisvarustamo Rörd Braren asennuttaa kahdelle alukselleen kuivamenetelmään perustuvan savukaasuja puhdistavan rikkipesurin. Nordkalk on ollut mukana kehittämässä kuivapesuriratkaisua, jossa Nordkalkin sammutetusta kalkista valmistamat rakeet absorboivat rikin pakokaasusta.

Kuivapesuritekniikka on päästötön, koska prosessissa ei synny mereen laskettavia pesuvesiä. Muihin pesureihin verrattuna kuivapesuri on myös rakenteeltaan yksinkertaisempi sekä kuluttaa huomattavasti vähemmän energiaa.

”Olemme iloisia Brarenin valinnasta, joka tarkoittaa meille jatkossa tärkeää referenssiä puhuttaessa kuivapesureista ja absorbenteistä. Nordkalk on panostanut voimakkaasti absorbenttien kehittämiseen ja valmiuteen toimittaa niitä avaimet käteen -periaatteella: toimitamme laivalle tuoreet rakeet eli absorbentin ja viemme samalla käytetyt pois”, sanoo Kjell Weppling, joka vastaa Nordkalkin FGD Vessels -projektista.

Meriliikenteen rikkipäästöjä rajoittava direktiivi astuu voimaan vuoden 2015 alusta. Tämän jälkeen Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa liikennöivien laivojen pakokaasun rikkipitoisuus saa vastata korkeintaan 0,1 prosentin rikkipitoisuutta polttoaineessa. Määräysten täyttämiseen varustamoilla on vaihtoehtona siirtyä käyttämään kalliimpaa matalarikkistä polttoainetta tai nesteytettyä maakaasua (LNG), tai asentaa alukselle rikkipesuri, jonka ansiosta alus voi edelleen käyttää edullisempaa polttoainetta korkeammalla rikkipitoisuudella.

Braren on sopinut asiakkaansa Södra Cellin kanssa asentavansa kuivapesurit aikarahdatuille Timbus- ja Cellus-aluksilleen, jotka kuljettavat sellua Ruotsista Keski-Eurooppaan. Pesurit toimittaa saksalainen Hellmich GmbH. Nordkalk on tehnyt sopimuksen Södra Cellin kanssa absorbentin avaimet käteen -palvelusta Brarenin laivoille.

Lisätietoja antaa
Kjell Weppling, johtaja, FGD Vessels, Nordkalk Oy Ab, puh. 020 753 7376

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa sekä ympäristönhoidossa ja maataloudessa. Vuonna 2013 Nordkalkin liikevaihto oli 357,8 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on n. 1050 henkilöä yli 30 paikkakunnalla mm. Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa, Virossa ja Venäjällä. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.

www.nordkalk.fi