Uutiset 21 toukokuun, 2018

João Ney Colagrossi ja Raimo Lind Nordkalkin hallitukseen

João Ney Colagrossi (s. 1955) ja Raimo Lind (s. 1953) on valittu Nordkalkin uusiksi hallituksen jäseniksi. Nordkalk on Rettig Groupin portfolioyhtiö. Molemmilla on vankka teollinen tausta ja osaamista globaalisti toimivissa pörssilistatuissa yrityksissä: Joãolla on viimeiseksi ollut vastuullaan Metson Minerals-liiketoiminta, ja Raimo on puolestaan toiminut talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana Wärtsilässä.

Samalla Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja, luopuu paikastaan ja puheenjohtajuudestaan Nordkalkin hallituksessa muiden vastaavien sitoumusten lisääntymisen vuoksi. Jatkossa Matts Rosenberg, Rettig Groupin operatiivinen johtaja, toimii Nordkalkin hallituksen puheenjohtajana. Matts on ollut Nordkalkin hallituksen jäsen vuodesta 2016 lähtien, ja hänellä on kokemusta hallitustyöskentelystä useassa muussa suomalaisyrityksessa yli kymmenen viime vuoden ajalta.

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen toimittaja, jonka asiakaskuntaan kuuluu lukuisia teollisuudenaloja kuten sellu-, paperi-, kaivos-, teräs- ja kemianteollisuus, sekä rakentaminen, maatalous ja ympäristönhoito. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä ja vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 304 miljoonaa euroa.

Hallituksen uusien jäsenten taustat

João Ney Colagrossi on teollisuuden, kaupan ja yrityshallinnon aloihin erikoistunut metallurgian insinööri. Hän on työskennellyt eri johtotehtävissä Metsossa ja sen edeltäjissä vuodesta 1990 lähtien. Viimeisimmäksi hänen vastuullaan oli Metson Minerals-liiketoiminta. Metso tuottaa laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ennen Metsoa João toimi useissa eri johtotehtävissä Allis Chalmersissa.

Raimo Lind (KTM) on aktiivinen hallitusammattilainen monissa yhtiöissä, muun muassa Elisassa, jossa hän on hallituksen puheenjohtaja, sekä Nokian Renkaissa. Raimo on ollut pääosan urastaan, yhteensä noin 30 vuoden ajan, Wärtsilän palveluksessa. Viimeisimmäksi hän toimi Wärtsilän talous- ja varatoimitusjohtajana. Wärtsilä on kansainvälisesti johtava kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Pitkän Wärtsilä-uransa lisäksi Raimo on toiminut useissa johtotehtävissä muun muassa Tamrockissa.

Uusien hallituksen jäsenien arvioidaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.

Matts Rosenberg, Nordkalkin hallituksen puheenjohtaja:

”Nordkalk on johtava toimija kotimarkkinoillaan Pohjois-Euroopassa. Se on rakentanut vahvan brändinsä ja markkina-asemansa vuosikymmenien saatossa. Jatkossa keskitymme Nordkalkissa edelleen arvon luomiseen kotimarkkinoilla ja arvioimme huolellisesti myös mahdollisuuksia laajentumiseen uusille markkinoille. Panostamme merkittävästi siihen, että yhtiön operatiivinen tehokkuus ja kustannuskilpailukyky ovat alansa huippua. On hienoa saada Joãon ja Raimon kaltaiset pitkän linjan ammattilaiset mukaan Nordkalkin hallitustyöskentelyyn. Heidän vahva teollinen kokemuksensa on erittäin arvokasta yhtiön tulevaisuuden kehittämissuunnitelmien eteenpäin viemisessä.”

Nordkalk

Nordkalk toimittaa välttämättömiä raaka-aineita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Nordkalkin sovellusten avulla parannetaan ilman ja veden laatua ja lisätään viljelysmaan tuottavuutta.

Nordkalkin juuret ovat Paraisilla, Lounais-Suomessa, jossa teollinen kalkkikiven louhinta on jatkunut vuodesta 1898. Yhtiöllä on toimintaa yli 30 paikkakunnalla Itämeren ympärillä ja Keski-Euroopassa, Norjassa ja Turkissa. Yhtiön palveluksessa on 1000 henkilöä ja vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 304 miljoonaa euroa.

Nordkalkin hallituksen jäsenet:

  • Matts Rosenberg, hallituksen puheenjohtaja (operatiivinen johtaja, Rettig Group)
  • João Ney Colagrossi
  • Thomas Landell (lakiasiainjohtaja, Rettig Group)
  • Raimo Lind
  • Tomas Ölander (talousjohtaja, Rettig Group)

Lisätietoja:
Matts Rosenberg, Nordkalkin hallituksen puheenjohtaja ja Rettig Groupin operatiivinen johtaja

Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti pia.dahlqvist@rettig.fi

Liitteet

CV: João Ney Colagrossi (pdf)

CV: Raimo Lind (pdf)
LinkedIn: Raimo Lind