24.04.2014

Johdon osavuotinen selvitys

Rettig Group on tänään julkaissut yhtiön johdon osavuotisen selvityksen ajalta 1. tammikuuta – 24. huhtikuuta 2014. Esitetyt luvut liittyvät 31. maaliskuuta 2014 päättyvään neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita.

Avainluvut
– Liikevaihto laski 1,2% 224.5 miljoonaan euroon (227,2)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 15,9% 29.9 miljoonaan euroon (25,8)
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 116,7% 10.4 miljoonaan euroon (4,8)
– Nettovelka laski 15.3% 329,8 miljoonaan euroon (389,6)

Kauden tärkeimmät tapahtumat
Yleinen kysyntä kaikilla kolmella liiketoimintaalueella jatkui heikkona vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Nordkalk menetti kaksi asiakasta vuoden 2013 lopussa, mikä johti sekä Nordkalkin että Boren liikevaihdon laskuun. Tämä vaikutti myös konsernin liikevaihtoon, joka laski 1,2 prosenttia kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Konsernin käyttökate kasvoi edellisvuoteen verrattuna johtuen alhaisemmista kiinteistä kustannuksista sekä paremmasta tehokkuudesta Rettig ICC:n ja Nordkalkin liiketoiminnoissa. Liiketuloksen kasvuun vaikuttivat pienemmät poistot kaikissa kolmessa liiketoiminnossa. Normaalista kausiluonteisesta liiketoiminnasta johtuen vapaa kassavirta oli -17,8 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kuitenkin 17,4 miljoona euroa edellisvuotta vahvempi. Nettovelka laski 60 miljoonaa euroa 329,8 miljoonaan euroon.

Maaliskuun lopussa Rettig ICC:hen kuuluva Hewin GmbH avasi Saksaan uuden logistiikkakeskuksen, jonka tarkoitus on vähentää kustannuksia ja kuljetusaikaa sisäistämällä varasto- ja logistiikkatoiminnot.

Heikosta markkinatilanteesta johtuen Nordkalk ilmoitti helmikuussa, että yhtiö pysäyttää kaksi kalkkiuuniaan Lappeenrannassa toukokuun 2014 loppuun mennessä. Uunien mahdollista sulkemista käsiteltiin jo 28. lokakuuta päättyneissä yhteistoimintaneuvotteluissa, mutta lopullinen päätös asiasta jätettiin alkuvuoteen 2014. Maaliskuussa Gotlantiin suunniteltua Bunge Duckerin kalkkikivilouhosta käsiteltiin Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuimessa. Tuomioistuimen päätöstä odotetaan kesäkuun 2014 alussa. Lopullista päätöstä koko juridisesta prosessista odotetaan vuoteen 2016 mennessä.

Tammikuussa Bore ja P&O Ferries ilmoittivat sopineensa rahtaussopimuksen jatkamisesta vuodelle 2014. Sopimus koskee M/V Norsky, M/V Norstream and M/V Bore Song -aluksia. Sopimuksen myötä Boren kaikkien alusten rahtaussopimukset on turvattu vuodelle 2014. Boren vanhojen alusten divestointitoimet jatkuivat kauden aikana.

Vuoden 2014 näkymät ennallaan
Euroopan talouskasvun ennustetaan jatkuvan matalana, mikä pitää toimintaympäristömme haastavana. Keskitymme edelleen strategiamme toteuttamiseen jatkamalla kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimia sekä kannattavaan kasvuun tähtäävää taseen vahvistamista.

Rettig Groupin taloustiedotteet 2014
Rettig Groupin vuoden 2014 taloudelliset raportit julkaistaan seuraavasti: tammikuun–kesäkuun osavuosikatsaus 21.8.2014 sekä tammikuun-syyskuun johdon osavuotinen selvitys 23.10.2014.

Lisätietoa:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Puh: +358 40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi tai www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka luo arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Kaikissa liiketoiminnoissamme tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Vuonna 2013 Rettig Groupin liikevaihto oli 974 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4,300 henkilöä 25 maassa.