23.10.2014

Johdon osavuotinen selvitys

Rettig Group on tänään julkaissut yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1. tammikuuta – 23. lokakuuta 2014. Esitetyt luvut liittyvät 30. syyskuuta 2014 edeltävään yhdeksään kuukauteen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Avainluvut tammikuu-syyskuu 2014
– Liikevaihto laski 2,5% 704,1 miljoonaan euroon (722,2)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 2,4% 98,2 miljoonaan euroon (95,9)
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 10,2% 36,8 miljoonaan euroon (33,4)
– Nettovelka laski 11,7% 315,4 miljoonaan euroon (357,2)
– Vapaa kassavirta vahvistui 16,9% 28,3 miljoonaan euroon (24,2)

Heinäkuusta syyskuuhun liikevaihto laski 6,7% 247,5 miljoonaan euroon (265,4), käyttökate pieneni 9,0% 35,3 miljoonaan euroon (38,8), liiketulos laski 26,4% 13,4 miljoonaan euroon (18,2) ja vapaa kassavirta laski 22,8% 29,4 miljoonaan euroon (38,1) edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kysyntä jatkui yleisesti ottaen heikkona kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella tammikuusta syyskuuhun 2014, mutta etenkin kauden kolmena viimeisenä kuukautena. Haastavasta taloustilanteesta ja laskevasta liikevaihdosta huolimatta käyttökate kasvoi tammi-syyskuussa 2,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta Nordkalkin ja Boren ansiosta. Rettig ICC:n käyttökate pysyi edellisvuoden tasolla.

Tärkeitä tapahtumia 1.7.2014 jälkeen
Syyskuussa Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus ilmoitti myöntäneensä jatkokäsittelyluvan Nordkalkin Bunge Duckeriin Gotlantiin suunnitellulle kalkkikivilouhokselle. Aiemmin kesäkuussa maa- ja ympäristötuomioistuin totesi, että louhosta koskevat luvat ja ehdot voidaan myöntää, koska ne on käsitelty yhtenäisesti Natura 2000 -periaatteiden ja EU:n luontodirektiivin kanssa. Lopullista ratkaisua lakiprosessiin odotetaan vuoteen 2016 mennessä.

Nordkalkin yt-neuvottelut Storugnsin tuotantolaitoksella Gotlannissa saatiin päätökseen syyskuussa. Neuvottelut käynnistettiin Ruotsin lainsäädännön mukaisesti Klinthagenin louhoksen lupaprosessin aikatauluun ja lopputulokseen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Voimassa oleva lupa päättyy 31. joulukuuta 2014. Nordkalk on jättänyt luvan uusimista ja alueen laajentamista koskevan hakemuksen, johon odotetaan tuomioistuimen päätöstä joulukuussa 2014. Riippuen lupaprosessin lopputuloksesta, enintään 53,5 työsuhdetta joudutaan päättämään.

Nordkalk ilmoitti myös sammutetusta kalkista valmistettujen rakeiden ensimmäisistä kaupallisista toimituksista. Rakeita käytetään rikin poistamiseen laivojen pakokaasuista. Saksalainen Braren-varustamo sopi ruotsalaisen asiakkaansa Södra Cellin kanssa kuivapesureiden asentamisesta kahdelle alukselleen. Nordkalk toimittaa laivoille absorbentteina tuoreet rakeet ja vie samalla käytetyt materiaalit pois.

Lokakuussa Bore ilmoitti keskittyvänsä RoRo tonnage provider -segmenttiin parantaakseen kannattavuuttaan ja vahvistaakseen asemansa RoRo-segmentissä. Yritys vahvisti samalla myyvänsä kaikki kuusi sopimusliiketoimintaa (Contract of Affreightment, CoA) palvellutta kuivarahtialustaan. Alukset toimitetaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Neljä kuivarahtialusta myydään hollantilaiselle Royal Wagenborgille, jonka kanssa solmittiin myös sopimus suuresta osasta Nordkalkin merikuljetuksista 2015 – 2017. Suunnitteella olevan CoA-toiminnasta irtautumisen seurauksena Bore käynnisti yt-neuvottelut koko maahenkilöstön kanssa. Tavoitteena on sopeuttaa organisaatio RoRo-toimintamallin mukaiseksi.

Bore ja P&O Ferries sopivat jatkavansa RoRo-alusten M/V Norskyn, M/V Norstreamin ja M/V Bore Songin rahtaussopimuksia nykyisen, joulukuussa 2014 päättyvän sopimuskauden jälkeen. Myös Boren M/V Estraden liikennöi P&O Ferriesin reiteillä tammikuusta 2015 lähtien.

Lokakuussa Christian Ståhlberg (40), OTM, nimitettiin Rettig Groupin lakiasiainjohtajaksi 1. tammikuuta 2015 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Hans Sohlströmille. Ståhlberg on myös Rettig Groupin johtoryhmän jäsen. Hän seuraa tehtävässä Berndt Lindbergiä, joka siirtyy eläkkeelle kesällä 2015.

Heinäkuussa Keskinäinen vakuutusyhtiö Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (RÖF) piti toisen pakollisen yhtiökokouksen, jossa hyväksyttiin yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on muuttaa RÖF vakuutusosakeyhtiöksi ja fuusioida se tytäryhtiönsä Försäkringsaktiebolaget Alandian kanssa. Finanssivalvonta on hyväksynyt suunnitelman, jonka odotetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Alustavien laskelmien mukaan Boren omistusosuus fuusioituneessa yrityksessä on reilu 15 prosenttia. Muutoksella ennustetaan olevan positiivinen vaikutus pääomaan.

Vuoden 2014 näkymiä päivitetty
Liiketoimintaympäristö on edelleen haastava. Vaikka kysyntä heikkeni kolmannella neljänneksellä, odotamme kannattavuuden parantuvan ja taseemme vahvistuvan.

Vuoden 2015 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee vuoden 2014 katsauksen sekä vuosikertomuksen 26. helmikuuta 2015. Vuoden 2015 tammi-maaliskuuta koskeva johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 23. huhtikuuta, puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 20. elokuuta ja tammi-syyskuuta koskeva johdon osavuotinen selvitys 22. lokakuuta.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 7455276, email: josefina.tallqvist@rettig.fi tai www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Kaikissa liiketoiminnoissamme tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Vuonna 2013 Rettig Groupin liikevaihto oli 974 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4300 henkilöä 25 maassa.