23.04.2015

Johdon osavuotinen selvitys

Rettig Group julkaisee tänään yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1. tammikuuta – 23. huhtikuuta 2015. Esitetyt luvut liittyvät 31. maaliskuuta 2015 päättyvään neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Avainluvut
– Liikevaihto laski 5,7 % 211,8 miljoonaan euroon (224,5)
– Käyttökate (EBITDA) heikkeni 3,7 % 28,8 miljoonaan euroon (29,9)
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 4,8 % 10,9 miljoonaan euroon (10,4)
– Nettovelka laski 8,6 % 301,3 miljoonaan euroon (329,8)
– Vapaa kassavirta laski 93,8 % -34,5 miljoonaan euroon (-17,8)

Liikevaihto laski kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja eniten tämä näkyi Nordkalkin ja Boren toiminnoissa. Nordkalkille Suomen leuto talvi merkitsi heikkoa kysyntää maataloudessa ja voimalaitosten savukaasujen puhdistuksessa käytetyille kalkkikivipohjaisille tuotteille. Boren liikevaihdon laskuun vaikutti yrityksen pienentynyt aluskanta, joka oli seurausta kannattamattoman kuivarahtitoiminnan (Contract-of-Affreightment) myynnistä. Rettig ICC:n käyttökate kehittyi positiivisesti, mutta Nordkalkin ja Boren käyttökatteet pienenivät. Liiketulos parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella pienempien poistojen ansiosta. Vapaaseen kassavirtaan vaikutti liiketoiminnalle tyypillinen kausivaihtelu sekä viime vuodesta 14,5 miljoonalla eurolla kasvaneet investoinnit, jotka liittyivät lähinnä vakuutusyhtiö Försäkringsbolaget Alandian osakkeiden hankintaan.

Kauden tärkeitä tapahtumia
Nordkalk sai jatkoluvan nykyiselle Klinthagenin louhokselle Gotlannissa. Sen ansiosta aiemmin lopetettaviksi ilmoitetut 35 työpaikkaa pystyttiin säilyttämään.

Rettig Groupin omistusosuus Alandiassa kasvoi asteittain alkuvuoden 17,0 prosentista 24,8 prosenttiin.

Tomas von Rettig nimitettiin Rettig Capitalin varatoimitusjohtajaksi ja Rettig Groupin hallituksen jäseneksi. Uudessa roolissaan hän keskittyy finanssisijoituksiin ja strategisiin teollisuussijoituksiin.

Osana toimintansa uudelleenjärjestelyä Bore päätti sulkea toimistonsa Hollannissa ja keskittää maaorganisaationsa Suomeen. Sen seurauksena Bore on siirtämässä nyt kahden Hollannin lipun alla liikennöivän RoRo-aluksensa Suomen lipun alle. Muutos vaikutti 24 työntekijään Hollannissa.

Nordkalkin oikeusprosessi liittyen suunniteltuun Bunge Duckerin louhokseen Gotlannissa viivästyi jälleen, kun Ruotsin Maa- ja ympäristöylioikeus päätti 10. huhtikuuta 2015 lykätä asian käsittelyä, kunnes Ruotsin hallitukselta saadaan päätös Pohjois-Gotlannin Natura 2000 -alueiden laajentamista koskevaan esitykseen. Käsittelyä lykättiin enintään 31. elokuuta 2015 asti. Esitykseen kuuluu maa-alueita, jotka on varattu Nordkalkin suunnitellulle Bunge Duckerin louhokselle.

Edistääkseen strategisten tavoitteidensa saavuttamista Nordkalk uudisti toimintamallinsa ja organisaationsa, jotka tulivat voimaan huhtikuun 2015 alussa.

Vuoden 2015 näkymät säilyvät ennallaan
Euroopan talouskasvun ennustetaan jatkuvan matalana vuonna 2015, mikä pitää toimintaympäristömme haastavana. Keskitymme edelleen strategiamme toteuttamiseen, minkä seurauksena odotamme kannattavuuden paranevan.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh: +358 40 7455276, sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi tai www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Groupiin kuuluvat sisäilman säätölaitteiden valmistaja Rettig ICC, kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja Nordkalk ja RoRo-merikuljetuspalveluita tarjoava Bore. Vuonna 2014 Rettig Groupin liikevaihto oli 933 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4,100 henkilöä 25 maassa.