Uutiset 22 lokakuun, 2015

Johdon osavuotinen selvitys

Rettig Group on tänään julkaissut yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1.1 – 22.10.2015. Esitetyt luvut liittyvät 30.9.2015 edeltävään yhdeksään kuukauteen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Avainluvut tammi-syyskuu 2015
– Liikevaihto laski 6% 664 miljoonaan euroon (704)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 4% 102 miljoonaan euroon (98)
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 31% 48 miljoonaan euroon (37)
– Nettotulos kasvoi 131% 27 miljoonaan euroon (12)
– Vapaa kassavirta laski 97% 1 miljoonaan euroon (28)
– Nettovelka laski 6% 296 miljoonaan euroon (315)

Heinä-syyskuussa 2015 liikevaihto pieneni 5% 236 miljoonaan euroon (248), käyttökate kasvoi 12% 40 miljoonaan euroon (35), käyttökatemarginaali nousi 16,8%:iin (14,3), liiketulos parani 61% 22 miljoonaan euroon (13), nettotulos vahvistui 147% 12 miljoonaan euroon (5) ja vapaa kassavirta pieneni 12% 26 miljoonaan euroon (29) edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vuoden 2015 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana kysyntä jatkui heikkona kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella. Nordkalkin kysyntä oli heikkoa kaikissa asiakassegmenteissä lukuun ottamatta metallit ja kaivokset -segmenttiä. Erityisen heikkoa se oli Nordkalkin suurimmilla markkinoilla Suomessa. Boren liikevaihdon lasku johtui lähinnä viimevuotista pienemmästä aluskannasta.

Käyttökate parani entisestään kaikilla liiketoiminta-alueilla jatkuvien tehostamistoimien ja pienempien kustannusten ansiosta. Käyttökatemarginaali nousi 13,9%:sta 15,3%:iin. Liiketulosta vahvistivat korkeamman käyttökatteen lisäksi pienemmät poistot ja matalammat kertaluonteiset kustannukset. Alandian vahva tulos ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja Boren toimintojen uudelleenjärjestely tukivat nettotuloksen hyvää kehitystä.

Vapaa kassavirta kolmelta liiketoiminta-alueelta pysyi yleisesti hyvällä tasolla yhdeksän kuukauden jaksolla. Alandian osakkeiden ostolla oli kuitenkin negatiivinen vaikutus Rettig Groupin vapaaseen kassavirtaan verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Katsauskauden aikana Rettig Group perusti sisäisen sijoitustoiminnon Anchor Oy Ab:n kautta ja panosti siihen 40 miljoonaa euroa pääomaa. Myös tämä vaikutti negatiivisesti konsernin vapaaseen kassavirtaan. Osana Rettig Groupin Arvoa sukupolville -missiota, sijoitustoimintojen tarkoitus on edelleen hajauttaa riskejä sekä tukea Rettig Groupin varojen likviditeettiä.

Tärkeitä tapahtumia 1.7.2015 jälkeen
Elokuussa Ruotsin hallitus päätti osoittaa uusia, laajempia Natura 2000 -alueita Gotlannissa. Näihin kuuluu Nordkalkin Bunge Ducker -alue, jonne yhtiö suunnittelee uutta kaivostoimintaa. Nordkalk analysoi parhaillaan hallituspäätöksen seurauksia ja harkitsee prosessin seuraavia toimenpiteitään.

Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin myönsi luvan ja asetti ehdot Bunge Duckeriin suunnitellulle kaivokselle kesäkuussa 2014. Päätöksestä valitettiin Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeuteen. Asia oli määrä käsitellä maa- ja ympäristöylioikeudessa huhtikuussa 2015, mutta oikeuskäsittely keskeytettiin, kunnes hallituksen päätös Natura 2000 -alueista selviäisi. Oikeuskäsittelyn on nyt määrä jatkua.

Vuoden 2015 näkymät säilyvät ennallaan
Euroopan talouskasvun ennustetaan jatkuvan matalana vuonna 2015, mikä pitää liiketoimintaympäristömme haastavana. Keskitymme edelleen strategiamme toteuttamiseen, minkä seurauksena odotamme kannattavuuden paranevan.

Vuoden 2016 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 3.3.2016. Tammi-maaliskuun johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 21.4.2016, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 25.8.2016 ja tammi-syyskuun johdon osavuotinen selvitys 20.10.2016.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
p. +358 40 7455276, sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi, tai www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Groupiin kuuluvat sisäilman säätölaitteiden valmistaja Rettig ICC, kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja Nordkalk ja RoRo-merikuljetuspalveluita tarjoava Bore. Vakuutusyhtiö Alandia on Rettig Groupin osakkuusyhtiö. Vuonna 2014 Rettig Groupin liikevaihto oli 933 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4,100 henkilöä 25 maassa.