21.04.2016

Johdon osavuotinen selvitys

Rettig Group julkaisee tänään yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1. tammikuuta – 21. huhtikuuta 2016. Esitetyt luvut liittyvät 31. maaliskuuta 2016 päättyvään neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu ensimmäistä kertaa kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkistettu.

Avainluvut (IFRS)
– Liikevaihto kasvoi 13 % 239 miljoonaan euroon (211)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 17 % 35 miljoonaan euroon (30)
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 25 % 20 miljoonaan euroon (16)
– Nettotulos kasvoi 38 % 11 miljoonaan euroon (8)
– Nettovelka kasvoi 14 % 356 miljoonaan euroon (311)
– Vapaa kassavirta nousi 49 % -18 miljoonaan euroon (-35)

Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti varsinkin Rettig ICC, mukaan lukien vuonna 2015 hankittu Emmeti. Nordkalkin ja Boren liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Käyttökate parani kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, mutta suurimmasta parannuksesta vastasi Rettig ICC, kiitos Emmetin. Konsernin liiketulosta vahvisti kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen vahva tulos, ja nettotulosta siivitti toimintojen suotuisa kehitys. Vapaata kassavirtaa kasvattivat edellisvuotta parempi käyttökate ja pienemmät investoinnit. Nettovelka kasvoi ensisijaisesti Emmeti-hankinnan seurauksena.

Kauden tärkeitä tapahtumia
Rettig Group ilmoitti tänään erillisessä tiedotteessa myyvänsä Boren hollantilaiselle Spliethoff’s Bevrachtingskantoor B.V. –varustamolle. Kaikki Boren liiketoiminnot, mukaan lukien Boren koko henkilökunta, yhdeksän RoRo-aluksen laivasto ja Bore-tavaramerkki siirtyvät Spliethoffille. Konsernin 24,8 prosentin omistusosuus Försäkringsaktiebolaget Alandiassa ei sisälly kauppaan vaan jää Rettig Groupin omistukseen. Kauppahinta suoritetaan käteisenä ja kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen 30.6.2016. Kauppa ei vaadi kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan arvoa ei ole julkistettu.

Kauden aikana Rettig Groupin hallitus hyväksyi huhtikuun 2016 lopussa erääntyvän 26 miljoonan euron pääomalainan takaisinmaksun.

Vuoden alussa Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus vahvisti Nordkalkin luvan Klinthagenin nykyisen louhoksen laajennukselle Pohjois-Gotlannissa. Lupa käsittää jatkoluvan nykyiselle louhokselle ja varmistaa kalkkikivituotteiden toimituksen asiakkaille ainakin vuoteen 2020 asti.

Rettig Capitalin sijoitus-tiimi siirrettiin Rettig Groupin alaiseksi vahvistamaan vuonna 2015 perustettua sisäistä sijoitustoimintoa, Anchoria. Sijoitustustoimintoja johtaa Rettig Groupin sijoitusjohtaja ja Anchorin toimitusjohtaja Roger Lönnberg. Lönnberg on myös Försäkringsaktiebolaget Alandian hallituksen varapuheenjohtaja ja vastaa Rettig Groupin 24,8 % osuudesta Alandiassa.

Siirtyminen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön
Rettig Groupin hallitus on hyväksynyt ehdotuksen siirtyä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä kansainväliseen IFRS-raportointikäytäntöön. IFRS-standardi on Rettig Groupille tarkoituksenmukaisempi käytäntö, koska noin 80 % konsernin liikevaihdosta syntyy muualla kuin Suomessa. Rettig Groupin proaktiivisen rahoitusstrategian mukaisesti IFRS-raportoinnilla tavoitellaan myös rahoituslähteiden monipuolistamista. IFRS-standardin käyttöönoton merkittävimpinä vaikutuksina:
– Käyttökate paranee lähinnä telakointikulujen aktivoinnin ja leasing-kustannusten uuden käsittelyn myötä.
– Liiketulos paranee, kun liikearvosta ei enää tehdä poistoja. Taseen liikearvo jäädytetään nykytasolle ja sille tehdään IFRS:n mukainen vuosittainen arvonalentumistesti.
– Taseen loppusumma kasvaa, kun taseeseen lisätään rahoitusleasingsopimukset, omaisuuserien uudelleenarvostus, työsuhde-etuudet, telakointikulut ja varaosat.
– IFRS:llä on positiivinen vaikutus sijoitetun pääoman tuottoon, negatiivinen vaikutus omavaraisuus- ja nettovelka-asteeseen, sekä neutraali vaikutus nettovelkaan suhteessa käyttökatteeseen (net debt/EBITDA). Omavaraisuus- ja nettovelka-astetta koskevien vaikutusten odotetaan olevan pieniä.

Vuoden 2016 näkymät säilyvät ennallaan
Odotamme toimintaympäristön pysyvän vuoden 2015 tasolla, vaikka Euroopan markkinoilla näkyy heikkoja merkkejä elpymisestä. Tulevana vuonna keskitymme edelleen kannattavuuden parantamiseen.

Vuoden 2016 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen 25. elokuuta 2016 ja tammi-syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 20. lokakuuta 2016.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 40 7455276 Sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi
www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville. Tavoittelemme pitkäjänteistä ja kestävää arvon kasvua riskien hajautuksella ja vahvalla taseella. Rettig Groupiin kuuluvat sisäilman säätölaitteiden valmistaja Rettig ICC, kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja Nordkalk, RoRo-merikuljetuspalveluita tarjoava Bore, Rettig Groupin osakkuusyhtiönä toimiva Alandia-vakuutusyhtiö ja Rettig Groupin sisäinen sijoitustoiminta Anchor. Vuonna 2015 Rettig Groupin liikevaihto oli 891 miljoonaa euroa (IFRS) ja yhtiö työllisti noin 4200 henkilöä 28 maassa.