Uutiset 2 marraskuun, 2020

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi – syyskuu 2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin johdon osavuotisesta selvityksestä 1.1.–30.9.2020. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–30.9.2020 ja vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Selvitys on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/.

Rettig Groupin tammi-syyskuun käyttökate kasvoi merkittävästi edellisvuoteen nähden Purmo Groupin ja Nordkalkin hyvän tuloskehityksen ansiosta. Kasvua tukivat koronaviruspandemiaan liittyvät nopeat kustannusleikkaukset Purmo Groupissa ja Nordkalkissa sekä erityisesti Nordkalkissa vuodesta 2019 lähtien onnistuneesti toteutetut toimenpiteet rakenteellisen kannattavuuden parantamiseksi. Lisäksi käyttökatteen kehitystä tukivat raaka-ainekustannusten lasku Purmo Groupissa. Koronaviruspandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset Rettig Groupin portfolioyhtiöihin tasaantuivat kolmannen vuosineljänneksen aikana. Markkinatilanne jatkuu kuitenkin edelleen epävarmana ja vuoden 2020 näkymät säilyvät ennallaan.

Taloudelliset avainluvut

  • Tammi–syyskuun 2020 Rettig Groupin liikevaihto laski koronapandemian aiheuttamasta toisen vuosineljänneksen heikentyneestä kysynnästä. Purmo Groupin liikevaihdon laskettua merkittävästi toisella vuosineljänneksellä yhtiön kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi lähes edellisvuoden tasolle. Koronaviruspandemialla oli rajallinen vaikutus Nordkalkin liikevaihtoon.
  • Rettig Groupin 2020 tammi-syyskuun käyttökate kasvoi merkittävästi 116 miljoonaan euroon (1-9/2019: 87), josta Purmo Groupin käyttökate oli 61 miljoonaa euroa (48) ja Nordkalkin käyttökate 59 miljoonaa euroa (44).
  • Rettig Groupin merkittävää käyttökatekasvua tukivat koronaviruskriisiin liittyvät nopeat kustannusleikkaukset Purmo Groupissa ja Nordkalkissa, erityisesti Nordkalkissa vuodesta 2019 lähtien onnistuneesti toteutetut toimenpiteet rakenteellisen kannattavuuden parantamiseksi sekä raaka-ainekustannusten lasku Purmo Groupissa. Ylimääräisten hiilidioksidipäästöoikeuksien myynti Nordkalkissa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vaikutti myös positiivisesti käyttökatteeseen.
  • Rettig Groupin liikevoitto kasvoi käyttökatteen vahvistumisen seurauksena.
  • Vapaa kassavirta vahvistui käyttökatteen merkittävän kasvun seurauksena sekä alhaisempien nettokäyttöpääoman ja pääomasijoitusten ansiosta viime vuoteen verrattuna.
  • Nettovelka ja nettovelka suhteessa käyttökatteeseen (sisältäen seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja) laskivat huomattavasti paremman vapaan kassavirran ja käyttökatteen ansiosta.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

RG Partners Oy sai lokakuussa kaikki tarvittavat säännönmukaiset hyväksynnät Aktia Pankki Oyj -osakeostolle Svenska litteratursällskapet i Finlandilta. Osakekauppa julkaistiin maaliskuussa 2020 ja kauppa saatetaan päätökseen 6. marraskuuta 2020 mennessä. Kaupan jälkeen RG Partners Oy omistaa 7 078 115 osaketta Aktia Pankki Oyj:ssä mikä vastaa 10,18 prosentin osuutta Aktia Pankki Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Vuoden 2020 näkymät

Koronaviruspandemiasta toipumiseen sekä tulevaisuuden kysyntään liittyy epävarmuutta. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on yhä Rettig Groupin päätavoite. Keskitymme edelleen lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimiin taloudellisen tuloksen parantamiseksi turvaamalla samalla työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta.

Vuoden 2021 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2020 vuosikertomuksensa ja koko vuoden taloudellisen tuloksensa 2. maaliskuuta 2021. Tammi–maaliskuun johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 3. toukokuuta 2021, tammi–kesäkuun osavuosikatsaus 20. elokuuta 2021 ja tammi–syyskuun johdon osavuotinen selvitys 1. marraskuuta 2021.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group
Puhelin 040 7455276
Sähköposti: rettiggroup@rettig.fi