30.11.2021

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi-syyskuu 2021

Rettig Group jatkoi vahvaa kehitystään vuoden 2021 kolmannessa kvartaalissa. Vuoden 2021 tammi-syyskuussa liikevaihdon vuotuinen kasvu oli 28 prosenttia 625 miljoonaan euroon. Käyttökatteen vuotuinen kasvu oli 33 prosenttia 78 miljoonaan euroon. Rettig Group ilmoitti vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kahdesta merkittävästä kaupasta. Yhtiö luopui Nordkalkista ja uudelleeninvestoi Nordkalkin ostajaan SigmaRociin. Lisäksi Rettig Group ilmoitti Purmo Groupin suunnitellusta sulautumisesta Virala Acquisition Companyn kanssa ja yhdistetyn yhtiön listautumisesta. Nordkalkin kauppa toteutui 31. elokuuta 2021 ja Purmo Groupin transaktio odotetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Aiemmin vuoden aikana Rettig Group ilmoitti ja toteutti Alandian osakkeidensa myynnin.

1) Nordkalk myytiin 31.8.2021 ja siirrettiin myytävänä olevien omaisuuserien ryhmään. Nordkalkin nettotulos ja raportoitu myyntitulos raportoidaan erillisinä lopetettujen toimintojen tuottoina. Muut tuloslaskelman rivit, mukaan lukien vuoden 2020 luvut, eivät siis sisällä Nordkalkin tietoja. Siirto tehtiin tammikuusta 2020 lähtien.2) Vuonna 2021 liikevoiton määritelmä muuttui sijoituksista saatavan voiton tai tappion osalta, jotka siirrettiin rahoituseristä liikevoittoon. Tämän muutoksen vaikutus on oikaistu vuoden 2020 luvuissa. Se oli 1,1 miljoonaa euroa ajalla 7–9/2020, 0,9 miljoonaa euroa ajalla 1–9/2020 ja 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2020. 3) Sisältää luopumisen Alandian osakkeista kesäkuussa 2021 ja Nordkalkin osakkeista elokuussa 2021.  4) Laskelman perustana on jatkuvien toimintojen voitto.

Taloudelliset avainluvut

  • Tammi-syyskuussa 2021 Rettig Groupin liikevaihto kasvoi 28 prosentilla 625 (488) miljoonaan euroon lähinnä vahvan Purmo Groupin tuotteiden kysynnän ansiosta.
  • Käyttökate kasvoi vahvan kysynnän sekä Purmo Groupin onnistuneen rakennemuutosohjelman ansiosta 33 prosenttia 78 (58) miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto nousi yli 145 prosentilla 90 (37) miljoonaan euroon. Sitä tuki osaltaan finanssisijoitusten vahva tuloskehitys.
  • Vapaa kassavirta oli tarkastelujaksolla 497 miljoonaa euroa (82) mikä sisältää Alandian ja Nordkalkin luovutusvoittoja sekä osoittaa myös kassavirran vahvuutta.
  • Syyskuun 2021 loppuun mennessä nettovelka/käyttökate oli laskenut lähelle nollaa, kun kaikki seniorilainat ja osa yritystodistuslainat oli maksettu takaisin Nordkalkin luovutusvoitoilla. 

Näkymät vuodelle 2021

Vuoden 2021 jatkuvasta taloudellisesta elpymisestä on yhä vahvempia merkkejä. Patoutuneen kysynnän ja elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan odotetaan tukevan elpymistä edelleen.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Rettig Group julkisti 5. lokakuuta kahden erääntyvän joukkovelkakirjansa suostumuksen hakumenettelyn ja ostotarjousmenettelyn. Menettelyiden tuloksena vuonna 2023 erääntyvästä 90 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta tarjottu pääoma oli noin 85 miljoonaa euroa ja 25.4.2022 erääntyvästä 110 miljoonan euron joukkovelkakirjalainasta tarjottu pääoma oli noin 75,5 miljoonaa euroa. Ostotarjous hyväksyttiin 22. lokakuuta 2021 ja kaikki Rettig Groupin takaisin ostamat velkakirjat peruttiin. Lainaosuudet, joita ei ostettu takaisin ostotarjouksen perusteella, jäivät voimaan muutetuilla ehdoilla.

Rettig Group julkaisee vuoden 2021 vuosikertomuksensa ja koko vuoden taloudellisen tuloksensa maaliskuussa 2022.

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group: Puhelin 040 7455276.

Rettig Group on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo arvoa sukupolville. Sijoitamme sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. Pyrimme luomaan houkuttelevaa tuottoa yli suhdanteiden säilyttäen samalla salkun asianmukaisen riskitason. Sijoitusstrategiamme yhtenä kulmakivenä on yhteistyö ammattimaisten ja samanhenkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteissijoittajien kanssa. Rettig Groupin toimintaa hallinnoi von Rettigin perheen 9. sukupolvi.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin johdon osavuotisesta selvityksestä 1.1.–30.9.2021. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–30.9.2021 ja vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Selvitys on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme www.rettig.fi.