28.04.2017

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi-maaliskuu 2017

Rettig Group julkaisee tänään yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1. tammikuuta – 28. huhtikuuta 2017. Esitetyt luvut liittyvät 31. maaliskuuta 2017 päättyvään neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkistettu.
 

Avainluvut
– Liikevaihto kasvoi 6 % 243 miljoonaan euroon (229)
– Käyttökate (EBITDA) heikkeni 16 % 26 miljoonaan euroon (31)
– Liiketulos (EBIT) pieneni 18 % 15 miljoonaan euroon (18)
– Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 14 % 11 miljoonaan euroon (10)
– Nettovelka pieneni 34 % 234 miljoonaan euroon (352)
– Vapaa kassavirta laski 68 % -28 miljoonaan euroon (-17).
 
Liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sekä Rettig ICC:n että Nordkalkin ansiosta. Rettig ICC:tä tuki kysynnän kasvu etenkin itäisillä markkinoilla, Kiina mukaan lukien. Nordkalkin liikevaihtoa puolestaan vahvistivat Keski-Euroopan maatalous-, ympäristö- ja rakennussektorit. Rettig ICC ilmoitti raaka-aineiden kallistumisesta johtuvista hinnankorotuksista, mikä kasvatti liikevaihtoa joillakin markkinoilla asiakkaiden täydentäessä varastojaan ennen hintojen nousua. Rettig ICC arvioi hinnankorotusten täyden vaikutuksen näkyvän etenkin vuoden jälkimmäisen puoliskon käyttökatteessa. Paitsi parempi liikevaihto, Nordkalkin käyttökatetta tuki jatkuva kustannushallinta.

Liiketulos pieneni käyttökatteen mukaisesti.
 
Vaikka käyttökate ja liiketulos heikkenivät, jatkuvien toimintojen tulosta paransivat Anchorin hallinnoimien finanssisijoitusten vahva tulos sekä eQ:n maksama osinko. eQ:n yhtiökokous vahvisti osakekohtaiseksi osingoksi 0,35 euroa ja pääoman palautukseksi 0,15 euroa osaketta kohden. Molempien maksupäivä oli 7. huhtikuuta 2017.
 
Boren myynti vuonna 2016 pienensi nettovelkaa edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Vapaa kassavirta pieneni, lähinnä heikomman käyttökatteen ja korkeamman käyttöpääoman vaikutuksesta, mutta säilyi silti odotetulla tasolla.
 
Kauden tärkeitä tapahtumia
Liiketoimintojen jälleenrahoittamiseksi Rettig Group teki vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä takaisinostotarjouksen kesäkuussa 2017 erääntyvistä lainaosuuksista ja laski liikkeeseen uuden 110 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Lisäksi konserni allekirjoitti uuden 100 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn kauden aikana.
 
Thomas Landell nimitettiin Rettig Groupin lakiasiainjohtajaksi nykyisen lakiasiainjohtajan Christian Ståhlbergin siirtyessä uusiin tehtäviin Rettig Groupin ulkopuolelle.
 
Matti Kuivalainen ja Timo Vättö valittiin Rettig Groupin hallituksen uusiksi jäseniksi. Martin Granholm, Hans Sohlström ja Christoffer Taxell eivät olleet enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.  Kuivalaisella on vahva tausta Euroopan rakennusalalta ja Vätöllä Euroopan rahoitussektorilta.
 
Vuoden 2017 näkymät säilyvät ennallaan
Päämarkkinoillamme näkyy merkkejä kohtalaisesta talouskasvusta ja hienoisesta kysynnän kasvusta. Poliittisen epävarmuuden lisääntyminen maailmalla saattaa vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen sekä tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään.
 
Vuoden 2017 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee tammi-kesäkuun 2017 osavuosikatsauksen 10.8.2017 ja tammi-syyskuun 2017 johdon osavuotisen selvityksen 19.10.2017.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh.:  +358 40 7455276, sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi
www.rettig.fi
 
Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta), eQ (varainhoito ja yritysjärjestelyt) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti noin 28 maassa ja työllistää yli 4,000 henkilöä.