16.04.2018

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi-maaliskuu 2018

Rettig Group julkaisee tänään yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1. tammikuuta – 16. huhtikuuta 2018. Esitetyt luvut liittyvät 31. maaliskuuta 2018 päättyvään neljännekseen ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkastettu.

Liikevaihto kehittyi suunnitelmien mukaisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rettig ICC:n liikevaihto Euroopassa oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, kun taas liikevaihto Kiinassa laski. Nordkalkin liikevaihto maatalous- ja ympäristösegmenteissä Puolassa kasvoi, kun taas kokonaisliikevaihto Pohjoismaissa laski.

Käyttökate parani Rettig ICC:n tuotteiden korkeamman kannattavuuden ansiosta. Nordkalkin käyttökate laski hieman lähinnä kasvaneiden energia- ja ylläpitokustannusten vuoksi ja  liikevaihdon maa- ja segmenttikohtaisen vaihtelun johdosta.

Liiketulos pysyi edellisvuoden tasolla.

Nettotulos oli edellisvuoden tasolla huolimatta Anchorin finanssisijoitusten heikommasta kehityksestä.

Nettovelka kasvoi edellisvuoteen verrattuna Terveystaloon syksyllä 2017 tehdyn investoinnin seurauksena. Huolimatta siitä, että vapaa kassavirta heikkeni lähinnä Rettig ICC:n korkeamman käyttöpääoman vuoksi, pysyi se odotetulla tasolla.

eQ:n yhtiökokous vahvisti osakekohtaiseksi osingoksi 0,43 euroa ja pääoman palautukseksi 0,07 euroa. Molempien maksupäivä oli 10.4.2018.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Tomas von Rettig valittiin Terveystalo Oyj:n uudeksi hallituksen jäseneksi ja hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Martti Ala-Härkönen (talousjohtaja, Caverion), Tapio Kolunsarka (toimitusjohtaja, Ramirent) ja Pekka Kuusniemi (toimitusjohtaja, Raisio-konserni) valittiin Rettig ICC:n hallituksen uusiksi jäseniksi.

Rettig Group allekirjoitti uuden 110 miljoonan euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn.

Vuoden 2018 näkymät

Makrotaloudelliset olosuhteet, etenkin rakennusalan hyvä suhdanne, tukevat edelleen toimintojamme. Odotamme suotuisten taloudellisten olosuhteiden edesauttavan kannattavuutemme paranemista vuonna 2018. Jatkamme panostuksiamme nykyisten yrityksiemme kehittämiseen ja haemme aktiivisesti mahdollisuuksia laajentua uusille aloille.

Vuoden 2018 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksen 24. elokuuta ja tammi-syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 30. lokakuuta.

Lisätietoja:
Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puhelin +358 (0)40 5267813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi