15.05.2019

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi–maaliskuu 2019

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin johdon osavuotisesta selvityksestä ajalle 1.1. – 31.3.2019. Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–31.3.2019 ja vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, ja niitä ei ole tilintarkastettu. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä Rettig Groupin liikevaihto oli suunnilleen edellisvuoden tasolla. Rettig ICC:n liikevaihto kasvoi ja Nordkalkin liikevaihto laski. Konsernin käyttökate oli vertailukautta hieman pienempi, kun sekä Rettig ICC:n että Nordkalkin kannattavuus oli vertailukautta heikompi. Muutosohjelmat suorituskyvyn parantamiseksi etenevät suunnitellusti kummassakin yhtiössä. eQ, Terveystalo, Alandia ja Anchor tekivät hyvän tuloksen.

Rettig Groupin hallituksen puheenjohtaja Cyril von Rettig luopui tehtävästään, ja Tomas von Rettig korvasi hänet yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Tämän seurauksena Matts Rosenberg nimitettiin Rettig Groupin toimitusjohtajaksi 1.3.2019 lähtien.

Hannu Hautala jätti tehtävänsä Nordkalkin toimitusjohtajana ja Marcel Gestranius nimitettiin Nordkalkin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi tammikuussa 2019. Samaan aikaan yhtiössä käynnistettiin suorituskyvyn parantamiseksi muutosohjelma, jonka tavoitteena on Nordkalkin toiminnan kokonaisvaltainen uudistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Paul Gustavsson nimitettiin maaliskuussa Nordkalkin toimitusjohtajaksi 29.4.2019 alkaen.

Taloudelliset avainluvut

  • Konsernin liikevaihto oli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä suunnilleen edellisvuoden ensimmäisen neljänneksen tasolla. Rettig ICC:n liikevaihto kasvoi usean maan, erityisesti Brasilian, Saksan, Romanian ja Iso-Britannian myynnin kasvun seurauksena. Kasvua tuki myös Sigarth AB:n hankinta vuoden 2018 lopussa. Nordkalkin liikevaihto laski Koillis-Euroopan ja Skandinavian markkina-alueiden laskun vuoksi.
  • Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vertailukautta hieman pienempi, kun sekä Rettig ICC:n että Nordkalkin kannattavuus laski. Rettig ICC:n käyttökate laski pääasiassa toimintakustannusten nousun ja epäsuotuisien valuuttakurssivaihtelujen vuoksi. Nordkalkin käyttökatteen lasku johtui myynnin pienenemisestä. Sigarth AB:n yritysosto (Rettig ICC) ja IFRS 16 Vuokrasopimukset  standardin käyttöönotto vaikuttivat positiivisesti konsernin käyttökatteeseen.
  • Liiketulos (EBIT) laski hieman. eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj -sijoitusten kirjanpitokohtelun muutoksella oli positiivinen vaikutus liiketulokseen ja nettotulokseen.
  • Vapaa kassavirta parani nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen seurauksena.
  • Vertailukelpoinen*) nettovelka ja nettovelan ja käyttökatteen suhde paranivat edellisvuoteen verrattuna Terveystaloon ja eQ:hun vuoden 2018 toisella neljänneksellä tehtyjen lisäinvestointien vuoksi.

Rettig Groupin eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj -investointien kirjanpitokäsittelyä on muutettu.1.1.2019 lähtien Rettig Group konsolidoi eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj -sijoituksensa pääomaosuusmenetelmällä. Rettig Group arvioi, että sillä on merkittävä vaikutus eQ Oyj:hin ja Terveystalo Oyj:hin omistusosuuksiensa (15,25 % eQ:ssa ja 16,52 % Terveystalossa) kautta sen lisäksi, että se on edustettuna kummankin yhtiön hallituksessa. Muutoksen vaikutus Rettig Groupin liiketulokseen ja jatkuvien liiketoimintojen nettotulokseen vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli 3,2 miljoonaa euroa.

*Sisältää seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja. Kyseisiä oikaisuja muutettiin huhtikuussa 2018. Muutettujen oikaisujen mukaisesti laskettuna Rettig Groupin nettovelka 31.3.2018 olisi ollut 264 miljoonaa euroa ja nettovelka/EBITDA 2,4.

Vuoden 2019 näkymät

Vuoden 2019 näkymät säilyvät ennallaan. Maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt, ja Euroopan ja Aasian talouskasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019. Tämän seurauksena emme odota taloudellisten olosuhteiden edesauttavan olennaisesti yksityisomisteisten ydinsijoitustemme kannattavuuden paranemista. Vuonna 2019 keskitymme parantamaan näiden yhtiöiden kustannuskilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kannattavuuden ja kassavirran luomisen tukemiseksi.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Huhtikuussa johtoryhmään lisättiin uusi sijoitusjohtajan (CIO) rooli vastaamaan kaikista Rettig Groupin sijoitustoiminnoista. Matts Rosenberg hoitaa toistaiseksi sijoitusjohtajan tehtävää toimiessaan samalla Rettig Groupin toimitusjohtajana. Rettig Group aikoo jatkossa kehittää edelleen myös Family Office -palveluitaan, ja sen johdosta Head of Financial Investments -roolissa aiemmin toiminut Roger Lönnberg otti vastuulleen uuden Head of Family Office -roolin, jossa hän keskittyy kokopäiväisesti kehittämään näitä palveluja. Roger ei uudessa roolissaan ole enää Rettig Groupin johtoryhmän jäsen.

Vuoden 2019 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2019 tammi–kesäkuun puolivuotiskatsauksen 26. elokuuta 2019 ja tammi–syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 5. marraskuuta 2019.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi