07.05.2020

Johdon osavuotinen selvitys: tammi–maaliskuu 2020

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin johdon osavuotisesta selvityksestä 1.1.–31.3.2020. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–31.3.2020 ja vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Johdon osavuotinen selvitys on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/

Tammi–maaliskuussa 2020 Rettig Groupin liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Purmo Groupin liikevaihto kasvoi, kun taas Nordkalkin liikevaihto laski. Rettig Groupin käyttökate (EBITDA) oli vertailukautta merkittävästi korkeampi sen ansiosta, että sekä Purmo Groupin että Nordkalkin käyttökate parani. Erityisesti Nordkalkin käyttökate parani vuosina 2019 ja 2020 tehtyjen suorituskyvyn tehostamistoimien ja ylimääräisten CO2 -päästöoikeuksien myynnin seurauksena.

Alandian vakuutustekninen tulos parani. eQ pysyi jo pitkään jatkuneella kehityssuunnallaan ja teki hyvän tuloksen. Terveystalon kannattavuus laski edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Koronaviruspandemian vaikutus Rettig Groupin portfolioyhtiöihin oli vähäinen vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Koska portfolioyhtiöt toimivat eri toimialoilla, pandemian odotetaan vaikuttavan niihin eri tavoin ja eri voimakkuudella antaen Rettig Groupille hyötyä ydinsijoituksiensa hajautuksesta. Vuosina 2019 ja 2020 tehdyt suorituskyvyn parantamistoimet, ensimmäisen vuosineljänneksen vahva taloudellinen kehitys ja useat meneillään olevat toimet koronaviruksen vaikutusten lieventämiseksi auttavat Rettig Groupia vastaamaan pandemian aiheuttamiin haasteisiin.

Taloudelliset avainluvut

  • Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Rettig Groupin liikevaihto oli samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Purmo Groupin liikevaihtoa kasvatti myynnin positiivinen kehitys erityisesti Saksassa, mutta myynti laski koronaviruksen vuoksi maaliskuun lopussa alueilla Länsi ja Etelä. Nordkalkin liikevaihto laski Pohjois-Euroopan alueen myynnin laskun vuoksi.
  • Tammi–maaliskuussa konsernin käyttökate (EBITDA) oli merkittävästi korkeampi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Sekä Purmo Groupin että Nordkalkin käyttökate parani. Nordkalkin käyttökate sisältää luovutusvoittoa ylimääräisten CO2 -päästöoikeuksien myynnistä.
  • Konsernin liiketulos (EBIT) kasvoi.
  • Vapaa kassavirta parani käyttökatteen ja nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen seurauksena. Kaikki nettokäyttöpääoman osatekijät kasvoivat Purmo Groupin ansiosta.
  • Nettovelka* laski ja nettovelan suhde käyttökatteeseen* pieneni.

Vuoden 2020 näkymät

Koronaviruspandemian aiheuttamien markkinahäiriöiden odotetaan vaikuttavan Rettig Groupiin negatiivisesti. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on yksi Rettig Groupin tavoitteista myös vuonna 2020. Koronaviruspandemian seurauksena keskitymme enemmän lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimenpiteisiin taloudellisen tuloksen turvaamiseksi.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Rettig Group sopi luotonantajiensa kanssa tiettyjen, vuonna 2020 erääntyvien lainojensa laina-aikojen pidentämisestä tai uusimisesta. Lisäksi Rettig Group otti kaksi uutta lainaa. Kaikki lainat myönnettiin Rettig Groupin yleisiin rahoitustarpeisiin, ja ne korvaavat osittain vuonna 2020 erääntyviä yritystodistuksia.

Vuoden 2020 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen 19. elokuuta 2020 ja tammi–syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 2. marraskuuta 2020.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi