03.05.2021

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi–maaliskuu 2021

Vahva kehitys vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rettig Groupin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta vahvan kysynnän ansiosta. Konsernin käyttökate kasvoi 10 prosenttia liikevaihdon vahvan kehityksen ja kustannusten hallinnan vuoksi. Vaikka koronaviruspandemian vaikutus Rettig Groupin liiketoimintaan väheni edelleen yhtiön päämarkkinoilla, epävarmuus markkinoilla jatkuu ja vuoden 2021 näkymät ovat ennallaan.

1)Käyttökatteen (EBITDA) määritelmä on vuodesta 2020 lähtien muuttunut tiettyjen liiketoiminnan kulujen osalta, jotka ovat luonteeltaan poikkeuksellisia ja kirjataan siksi tuloslaskelmassa EBITDAn alapuolelle. Tämän muutoksen vaikutus oli 0,3 miljoonaa euroa Q1/2020 ja 5,5 miljoonaa euroa vuonna 2020.

2)Liiketuloksen (EBIT) määritelmä on vuodesta 2021 lähtien muuttunut finanssisijoitusten voittojen tai tappioiden osalta, jotka on siirretty rahoituseristä liiketulokseen. Tämän muutoksen vaikutus, 2,6 miljoonaa euroa Q1/2020 ja 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2020, on oikaistu vuoden 2020 luvuissa.

3)Sisältää Rettig Groupin seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja.      

Taloudelliset avainluvut

  • Rettig Groupin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa Purmo Groupin ja Nordkalkin vahvan kysynnän ansiosta.
  • Konsernin käyttökate kasvoi tammi–maaliskuussa 10 prosenttia vertailukaudesta 44 miljoonaan euroon (1-3/2020: 40). Purmo Groupin osuus konsernin käyttökatteesta oli 29 miljoonaa euroa (20) ja Nordkalkin osuus 16 miljoonaa euroa (22*)).
  • Vahvaa tuloskehitystä edistivät Purmo Groupin ja Nordkalkin liikevaihdon vahva kasvu sekä kustannusten hallinta.
  • Rettig Groupin liikevoitto kasvoi myös merkittävästi finanssisijoitusportfolion hyvän tuloskehityksen ansiosta.
  • Vapaa kassavirta oli edellisvuoden vastaavaan kauteen nähden hieman heikompi, lähinnä korkeamman nettokäyttöpääoman takia.
  • Nettovelka ja nettovelka suhteessa käyttökatteeseen (sisältäen seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja) olivat katsauskauden lopussa vertailukautta huomattavasti alhaisemmalla tasolla.

*)Q1/2020 sisältää Nordkalkin ylimääräisten hiilidioksidipäästöoikeuksien myynnin (EBITDA-vaikutus oli 7,6 miljoonaa euroa). 

Vuoden 2021 näkymät 

Talouden elpyminen vuonna 2021 riippuu siitä, miten toimenpiteillä kyetään hillitsemään koronaviruspandemiaa. Patoutuneen kysynnän ja elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan odotetaan tukevan elpymistä. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on yhä Rettig Groupin päätavoite vuonna 2021.

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Rettig Group ilmoitti 1.4.2021 myyvänsä 24,9 prosentin omituksensa Alandiassa UBV Alandia Holding
-nimiselle yhtiölle, jonka omistajaryhmittymään kuuluvat Ålandsbanken, Veritas Eläkevakuutus, Viking Line, Lundquist Shipping Company Limited, Wiklöf Holding ja Föreningen Konstsamfundet. Kaupan toteutumisen ehtona on Finanssivalvonnan hyväksyntä.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Rettig Group julkaisee tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen 20.8.2021 ja tammi–syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 1.11.2021.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group: Puhelin 040 7455276; Sähköposti: rettiggroup@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Tärkeimmät sijoituskohteemme ovat Alandia, eQ, Nordkalk, Purmo Group ja Terveystalo. Sijoitamme lisäksi yhä aktiivisemmin finanssisijoituksiin ml. pääomasijoitusrahastoihin and yhteissijoituksiin.

Tämä tiedote on tiivistelmä ja käännös Rettig Groupin johdon osavuotisesta selvityksestä 1.1.–31.3.2021. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–31.3.2021 ja vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Johdon osavuotinen selvitys kokonaisuudessaan on saatavilla englanninkielisenä Rettig Groupin verkkosivuilla osoitteessa https://www.rettig.fi/fi/sijoittajat-media/raportit-ja-esitykset/