20.10.2016

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi-syyskuu 2016

Rettig Group on tänään julkaissut yhtiön osavuotisen selvityksen ajalta 1.1 – 20.10.2016. Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1. – 30.9.2016 ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkistettu.

Avainluvut tammi-syyskuu 2016
– Liikevaihto kasvoi 13 % 712 miljoonaan euroon (630)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 8% 98 miljoonaan euroon (90).
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 2% 65 miljoonaan euroon (64)
– Nettotulos kasvoi 9% 42 miljoonaan euroon (38)
– Nettovelka pieneni 21 % 239 miljoonaan euroon (301)
– Vapaa kassavirta nousi 624 % 153 miljoonaan euroon (21)

Heinä-syyskuussa 2016 liikevaihto parani 10 % 248 miljoonaan euroon (224), käyttökate pieneni 3 % 34 miljoonaan euroon (36), käyttökatemarginaali oli 14 % (16 %), liiketulos laski 7 % 24 miljoonaan euroon (25), nettotulos vahvistui 17 % 18 miljoonaan euroon (15) ja vapaa kassavirta pieneni 123 % -9 miljoonaan euroon (41) edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Vaikka kysyntä jatkui yleisesti heikkona Rettig ICC:n ja Nordkalkin markkinoilla, Rettig Groupin liikevaihto kasvoi vuoden 2016 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana edellisvuoteen verrattuna. Kasvusta vastasi lähinnä Rettig ICC, jonka liikevaihto parani edellisvuodesta ensisijaisesti italialaisen, Rettig ICC:hen joulukuusta 2015 kuuluneen, Emmetin ansiosta. Iso-Britannian, Venäjän ja Puolan heikentyneillä markkinoilla ja Britannian punnan heikkenemisellä oli samalla negatiivinen vaikutus Rettig ICC:n liikevaihtoon. Nordkalkin liikevaihto laski hivenen edellisvuodesta. Suomessa nähtiin positiivista kehitystä etenkin maataloudessa ja rakennussektorilla, kun taas Nordkalkin Ruotsin myynti oli yleisesti ottaen vertailukautta heikompaa.

Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana kokonaiskäyttökate jatkoi kasvuaan ennen kaikkea Emmetin positiivisen vaikutuksen ansiosta ja kasvavista raakaainekustannuksista huolimatta. Nordkalkin käyttökate laski kauden liikevaihdon mukaisesti. Konsernin käyttökatemarginaali säilyi lähes muuttumattomana noin 14 prosentissa. Liiketulosta paransi lähinnä Rettig ICC:n kohentunut tulos, jota tosin laimensivat vertailukautta suuremmat poistot. Myös nettotuloksen positiivinen kehitys oli etupäässä Rettig ICC:stä lähtöisin.
Rettig Groupin vahvaa kassavirtaa tuki Boren myynti. Sekä Rettig ICC:n että Nordkalkin vapaat kassavirrat laskivat hieman edellisvuodesta, mutta säilyivät kuitenkin hyvällä tasolla yhdeksän kuukauden tarkastelujaksolla. Kolmannella vuosineljänneksellä tehdyt noin 31 miljoonan euron investoinnit Anchoriin alensivat koko konsernin vapaata kassavirtaa kauden aikana.

Tärkeitä tapahtumia 1.7.2016 jälkeen
Matts Rosenberg siirtyi Rettig Groupin operatiiviseksi johtajaksi lokakuussa. Uudessa tehtävässään hän keskittyy sijoituskohteiden analysointiin ja toteutukseen sekä ydinsijoitusten arvon kasvattamiseen. Rosenberg vastaa lisäksi Rettig Groupin strategian ja sijoitusprosessien kehittämisestä sekä konsernin rahoituksesta.

Elokuun lopulla Rettig Group ilmoitti kasvattaneensa omistustaan eQ Oyj:ssä, suomalaisessa varainhoitoon ja yritysjärjestelyihin erikoistuneessa yhtiössä, noin 8 prosentista noin 10 prosenttiin. Rettig Group luokittelee eQ:n pitkäaikaiseksi investoinniksi ja on siksi päättänyt lisätä sen salkkuyhtiönä ydinsijoituksiinsa, joihin kuuluvat myös Rettig ICC, Nordkalk ja 25 prosentin omistusosuus Alandiassa.

Alandia otti askelen kohti A-luokitustavoitettaan, kun Standard & Poor’s nosti heinäkuussa sen luottoluokitusta arvosta BBB+ (vakaat näkymät) arvoon BBB+ (myönteiset näkymät).

Syyskuussa Rettig ICC ilmoitti organisaationsa uudelleenjärjestelyistä, joiden tavoitteena on vahvistaa tuloksentekokykyä, selventää vastuita sekä tehostaa päätöksentekoa. Rettig ICC nimitti neljä uutta alueellista johtajaa, jotka raportoivat Rettig ICC:n toimitusjohtajalle ja vastaavat kukin omista maantieteellisistä alueistaan mukaan lukien alueen myynnistä, markkinoinnista ja operatiivisista toiminnoista.

Syyskuussa Rettig Groupin Anders Moliis-Mellberg ilmoitti eroavansa yhtiön hallituksesta.

Nordkalk on käynnistänyt hakuprosessin pysyvän toimitusjohtajan valitsemiseksi. Yhtiön hallitus nimitti Tarmo Tuomisen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi syyskuussa 2016 hänen edeltäjänsä Jarkko Kaplinin jätettyä tehtävänsä. Tarmo Tuominen on hoitanut useampia tehtäviä Nordkalkissa vuodesta 1982 ja vastaa tällä hetkellä myös mm. toimitusketjun osto- ja logistiikkatoiminnoista.

Vuoden 2016 näkymät säilyvät ennallaan
Odotamme toimintaympäristön pysyvän edellisvuoden tasolla, vaikka Euroopan markkinoilla näkyy heikkoja merkkejä elpymisestä. Keskitymme edelleen kannattavuuden parantamiseen.

Vuoden 2017 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee vuoden 2016 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 29.3.2017. Tammi-maaliskuun johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 21.4.2017, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 10.8.2017 ja tammi-syyskuun johdon osavuotinen selvitys 19.10.2017.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh: 040 745 5276, sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi
www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta), eQ (varainhoito ja yritysjärjestelyt) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti noin 28 maassa ja työllistää yli 4000 henkilöä.