Uutiset 19 lokakuun, 2017

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi-syyskuu 2017

Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1. – 30.9.2017 ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkistettu.

Avainluvut

  • Liikevaihtoa kasvattivat Rettig ICC:n ja Nordkalkin hyvät tulokset.
  • Käyttökatetta (EBITDA) pienensi Rettig ICC:n käyttämien raaka-aineiden hintojen nousu.
  • Liiketulokseen (EBIT) sisältyy 14 miljoonan euron myyntivoitto Rettig ICC:n myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelystä Warehouses De Pauwin (WDP) kanssa koskien Belgian Zonhovenissa olevaa kiinteistöä.
  • Nettotulos parani WDP:n kanssa solmitun järjestelyn, rahoituskustannusten pienenemisen sekä osinkojen kasvun ansiosta. Myös Anchorin hyvä tulos kasvatti nettotulosta.
  • Nettovelkaa pienensi operatiivinen kassavirta.
  • Vapaa kassavirta sisältää vuonna 2016 toteutetusta Boren myynnistä saadut varat.

Tärkeitä tapahtumia 1.7.2017 jälkeen

Kesäkuussa 2017 Rettig ICC allekirjoitti myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyn belgialaisen kiinteistösijoitusyhtiö Warehouses De Pauwin (WDP) kanssa. WDP hankki Rettig ICC:n teollisuuskiinteistön Belgian Zonhovenissa noin 17 miljoonan euron kauppahintaan. Rettig ICC on vuokrannut alueen takaisin kymmeneksi vuodeksi. Vuokra-aikaa on mahdollista jatkaa. Liiketoimi toteutui 13.9.2017.

Perttu Louhiluoto nimitettiin Rettig ICC:n uudeksi toimitusjohtajaksi heinäkuussa 2017. Hän seuraa tehtävässä Neil Macphersonia, joka jää eläkkeelle vuoden 2017 lopulla. Louhiluoto aloittaa tehtävässään 1.11.2017.

Syyskuussa 2017 Rettig Group ilmoitti aikeistaan sijoittaa Terveystaloon, joka on yksi Suomen johtavia terveyspalveluiden tarjoajia. Rettig Group sitoutui yhtenä ankkurisijoittajista tietyin edellytyksin merkitsemään 10,1 % liikkeessä olevista osakkeista listautumisannin toteuttamisen jälkeen. Terveystalon listautumisanti ylimerkittiin. Kaupankäynti yrityksen osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin pre-listalla 11.10.2017 ja varsinaisella listalla 13.10.2017.

Uusia ydinsijoituksiamme koskevien kriteerien mukaan, jotka julkaisimme vuonna 2016, portfolioyhtöidemme pääkonttorit sijaitsevat yleensä Suomessa tai Ruotsissa. Olemme sittemmin jatkaneet strategiamme ja visiomme kehittämistä, ja tavoitteenamme on nyt olla yksi Pohjoismaiden johtavista sijoitusyhtiöistä. Edistääksemme tätä tavoitetta ja tukeaksemme mahdollisia tulevia Ruotsiin tehtäviä sijoituksia, olemme syksyn aikana perustaneet kokonaan omistamamme tytäryhtiön Tukholmaan.

Vuoden 2017 näkymät säilyvät ennallaan

Päämarkkinoillamme näkyy merkkejä kohtalaisesta talouskasvusta ja hienoisesta kysynnän kasvusta. Poliittisen epävarmuuden lisääntyminen maailmalla saattaa vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen sekä tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään.

Vuoden 2018 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2017 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 1.3.2018. Tammi-maaliskuun johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 27.4.2018, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 24.8.2018 ja tammi-syyskuun johdon osavuotinen selvitys 30.10.2018.

Lisätietoja:
Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puh. 040 5267813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta), eQ (varainhoito ja yritysjärjestelyt), Terveystalo (terveyspalvelut) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti noin 28 maassa ja työllistää yli 4 000 henkilöä.