30.10.2018

Johdon osavuotinen selvitys: Tammi-syyskuu 2018

  • Konsernin liikevaihto vuoden 2018 kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä laski edellisvuoden vastaavasta ajasta johtuen Rettig ICC:n pienemmistä myyntiluvuista. Rettig ICC:n myyntihinnat olivat yleisesti odotuksien mukaisella tasolla mutta myyntivolyymit tietyillä keskeisillä markkinoilla olivat viimevuotista matalammat.
  • Konsernin käyttökate tammi-syyskuun aikana laski lähinnä Rettig ICC:n ja Nordkalkin korkeampien kustannusten sekä Rettig ICC:n matalamman liikevaihdon vuoksi.
  • Konsernin liiketulos (EBIT) ja jatkuvien toimintojen nettotulos olivat vertailukautta matalampia johtuen käyttökatteen pienenemisestä sekä osakkuusyhtiöidemme, Alandian ja NorFraKalkin, heikommista tuloksista. Vuoden 2017 liiketulokseen sisältyi 16 miljoonan euron luovutusvoitto (14 miljoonaa euroa verojen jälkeen) Rettig ICC:n myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelystä Warehouses De Pauwin (WPD) kanssa liittyen Belgian Zonhovenissa sijaitsevaan kiinteistöön.
  • Konsernin vapaa kassavirta vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljänneksennellä sisältää Terveystalon ja eQ:n osakkeisiin tehdyt lisäinvestoinnit. Operatiivinen kassavirta laski edellisvuodesta lähinnä matalamman liikevaihdon ja Rettig ICC:n suuremman käyttöpääoman vuoksi.
  • Nettovelka oli syyskuun 2018 lopulla vertailukautta suurempi johtuen lähinnä Terveystalon ja eQ:n osakkeisiin tehdyistä lisäinvestoinneista sekä matalammasta operatiivisesta kassavirrasta.

Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1. – 30.9.2018 ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkistettu.

Tärkeitä tapahtumia 1.7.2018 jälkeen

Paroc Group Oy:n toimitusjohtaja Anders Dahlblom valittiin Nordkalkin hallituksen jäseneksi.

Thomas Ekström nimitettiin Rettig Groupin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Rettig Groupin johtoryhmässä tehtiin muutoksia vastuualueisiin:

  • Matts Rosenbergin uusi titteli on Head of Core Investments. Hän on myös Rettig Groupin varatoimitusjohtaja.
  • Roger Lönnbergin uusi titteli on Head of Financial Investments.
  • Pia Dahlqvistin uusi titteli on Head of Communications and HR.

Rettig ICC:n uudelleenjärjestelyn seurauksena Rettig ICC siirtyi uuteen suomalaiseen yhtiöön, Rettig ICC Oy Ab:hen, jonka kotipaikka ja pääkonttori ovat nyt Helsingissä.

Vuoden 2018 näkymät tarkentuneet

Vuoden 2018 näkymiä on tarkennettu. Emme enää odota suotuisten taloudellisten olosuhteiden edesauttavan kannattavuutemme paranemista vuonna 2018, kuten aiemmin arvioimme. Tämän seurauksena keskitymme vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä ja sen jälkeen liiketoimintamme kustannuskilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuksien parantamiseen, millä tuemme käyttökatteen ja kassavirran muodostumista tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2018 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 28.2.2019. Tammi-maaliskuun 2019 johdon osavuotinen selvitys julkaistaan 29.4.2019, tammi-kesäkuun osavuosikatsaus 26.8.2019 ja tammi-syyskuun johdon osavuotinen selvitys 1.11.2019.

Lisätietoja

Tomas von Rettig, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin: 040 5267813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi