09.01.2013

Muutoksia Rettigin perheen omistuksissa

Rettig-yhtiöissä on tehty vuosina 2006 – 2012 joukko omistajamuutoksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa sukuhaarojen omistusta tulevaisuudessa. Muutokset aloitettiin vuonna 2006 jakamalla silloinen emoyhtiö Rettig-Yhtymä Oy kolmeen osaan:  

• Rettig Capital Oy Ab; omistaa Rettig Group Oy Ab:n, joka on teollisten toimintojen Rettig ICC:n (lämpöpatterit), Bore Oy Ab:n (varustamotoiminta) ja Nordkalk Oy Ab:n (kalkkikivipohjaiset tuotteet) emoyhtiö.

• Rettig Kiinteistökehitys Oy; omistaa Tarkala Oy:n

• Rettig Asset Management Oy Ab; hallinnoi sijoitussalkkua.  

Jaon tarkoituksena oli helpottaa tulevia omistajamuutoksia Ann, Cyril, Tom ja Hans von Rettigin ja seuraavien sukupolvien välillä. Yllä mainittujen yritysten lisäksi Rettigin perhe omistaa Strömma Turism & Sjöfart AB:n Ruotsissa. Vuonna 2011 Ann von Rettig luovutti osakeomistuksensa kolmessa sisaryrityksessä veljiensä Cyril, Tom ja Hans von Rettigin sukuhaaroille. Omistajamuutoksia on nyt viety eteenpäin sukuhaarojen välisin ostoin ja myynnein niin, että kullakin yhtiöllä on yksi tai kaksi pääomistajaa. Yksi tärkeä periaate on ollut säilyttää yritysten rahoituksellinen asema ja yritysrakenne muuttumattomina.   Lopputuloksena eri sukuhaarojen omistukset ovat:  

• Rettig Capital Oy Ab; Rettig Group Oy Ab:n emoyhtiö – Cyril ja Tom von Rettigin sukuhaarat omistavat, Cyril von Rettig enemmistöosakkaana

• Rettig Kiinteistökehitys Oy – Hans ja Tom von Rettigin sukuhaarat omistavat, Hans von Rettigin sukuhaara enemmistönä

• Rettig Asset Management Oy Ab – Hans, Cyril ja Tom von Rettigin sukuhaarat omistavat, Hans von Rettigin sukuhaara enemmistönä

• Strömma Turism & Sjöfart AB – Hans von Rettigin sukuhaara omistaa.  

Muutosten tarkoituksena on vaalia myös tulevaisuudessa 200-vuotiaan perheyrityksen perinteitä ja osallistua vahvasti liiketoimintojen seuraamiseen.  

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Bjarne Mitts, Rettig Capital Oy Ab, Rettig Asset Management Oy Ab, Rettig Kiinteistökehitys Oy,

puh. 0400 317 400.