15.04.2019

Muutoksia sijoitustiimin rooleihin ja vastuisiin Rettig Groupissa

Teemme muutoksia tiettyihin rooleihin ja vastuisiin sijoitustiimissämme, jotta ne tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla strategiamme toteuttamista.

Rettig Groupin sijoitusstrategia jakautuu kolmeen osaan: (1) yksityisomisteiset ydinsijoitukset (Rettig ICC, Nordkalk ja Alandia), (2) listatut ydinsijoitukset (Terveystalo ja eQ) sekä (3) finanssisijoitukset (pienempiä passiivisia sijoituksia pääosin pääomasijoitusrahastoihin sekä yhteissijoituksia muiden sijoittajien kanssa). Lisäksi Rettig Group tarjoaa Family Office -palveluita tietyille Rettigin suvun perheenjäsenille.

Organisaatiorakenteen ja vastuiden selkeyttämiseksi sekä sijoitustoimintamme synergioiden lisäämiseksi perustamme Rettig Groupiin uuden sijoitusjohtajan (Chief Investment Officer, CIO) roolin. Jatkossa sijoitusjohtaja vastaa kaikista Rettig Groupin sijoitustoiminnoista ja on johtoryhmän jäsen. Tämä rooli korvaa aiemmat vastaavat roolit Rettig Groupin johtoryhmässä (Head of Core Investments ja Head of Financial Investments). Toistaiseksi Matts Rosenberg ottaa hoitaakseen sijoitusjohtajan roolin toimiessaan samalla Rettig Groupin toimitusjohtajana.

Rettig Group aikoo jatkossa kehittää edelleen myös Family Office -palveluitaan, ja sen johdosta Head of Financial Investments roolissa aiemmin toiminut Roger Lönnberg ottaa nyt vastuulleen uuden Head of Family Office -roolin, jossa hän keskittyy kokopäiväisesti kehittämään näitä palveluja. Uudessa organisaatiorakenteessa Head of Family Office raportoi Rettig Groupin sijoitusjohtajalle, minkä johdosta Roger ei uudessa roolissaan ole enää Rettig Groupin johtoryhmän jäsen.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin: 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi