06.03.2015

Nordkalk arvostelee ehdotusta uusista Natura 2000 -alueista Pohjois-Gotlannissa

Gotlannin lääninhallitus esitti tammikuussa  2015 Natura 2000 -verkoston laajentamista Pohjois-Gotlannissa alueelle, jolla sijaitsee useita Nordkalkille kuuluvia kiinteistöjä. Nordkalk jätti tänään 6.3.2015 lausunnon lääninhallituksen esityksestä.

Esitetty Natura 2000 -laajennus kattaisi liki 900 hehtaaria eli valtaosan Nordkalkin maista Pohjois-Gotlannissa, mukaan lukien Bunge Ducker, jonne on suunnitteilla uusi kalkkikivilouhos. Lääninhallituksen ehdotus on vakava uhka Nordkalkille ja ylipäätään teolliselle toiminnalle Pohjois-Gotlannissa.

Lääninhallitus teki esityksen Natura-laajennuksesta hallituksen toimeksiannosta, mutta ehdotus  on nyt laajuudeltaan paljon kattavampi kuin hallitus edellytti. Päämääränä näyttäisikin olevan  vaikuttaminen Bungen louhoksesta meneillään olevaan oikeusprosessiin ja kansallispuistohankkeen edistäminen piittaamatta hallituksen aiemmasta päätöksestä, jossa osa Nordkalkin alueesta jätettiin Naturan ulkopuolelle. Mineraalien louhinta on määritelty Nordkalkin alueella valtakunnalliseksi eduksi, joka on etusijalla maankäytössä.

Lausunnossaan Nordkalk osoittaa lääninhallituksen viranomaisena käsitelleen asiaa puutteellisesti ja puolueellisesti, minkä takia yhtiö arvioi esityksen olevan nykymuodossaan jopa lainvastainen.

Esityksen mittavat yhteiskuntataloudelliset seuraukset on jätetty kokonaan huomiotta. Nordkalk pitää välttämättömänä, että esityksen vaikutukset arvioidaan laaja-alaisesti ennen kuin asiassa tehdään päätöksiä.  

Lue ruotsinkielinen tiedote ja lausunnon pääkohdat.

 

Lisätietoja antaa:
Håkan Pihl, päägeologi
Puh. +358 40 762 6092

 

Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla. Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on noin 1 050 henkilöä, joista noin 170 työskentelee Ruotsissa. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.