26.09.2016

Nordkalk nimittää vt. toimitusjohtajan

Nordkalkin hallitus on nimittänyt filosofian maisteri Tarmo Tuomisen (54) Nordkalkin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi 26.9.2016 alkaen nykyisen toimitusjohtajan Jarkko Kaplinin jättäessä tehtävänsä. Tarmo Tuominen raportoi Rettig Groupin toimitusjohtajalle Tomas von Rettigille.

Tarmo Tuominen on ollut Nordkalk palveluksessa vuodesta 1982 ja toimii Chief Supply Chain Officer -tehtävässä vastuullaan mm. osto ja logistiikka. Väliaikaisen toimitusjohtajuuden aikana hän osallistuu Rettig Groupin johtoryhmän kokouksiin.

“Uuden pysyvän toimitusjohtajan hakuprosessi on aloitettu. Uuden toimitusjohtajan tehtäväksi tulee jatkaa nykyisen strategian toteuttamista hyödyntäen Nordkalkin asemaa Pohjois-Euroopan johtavana kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistajana. Olen tyytyväinen siihen, että Tarmo on ottanut vastaan tehtävän Nordkalkin vt. toimitusjohtajana kunnes uusi pysyvä toimitusjohtaja on nimitetty. Jarkko on johtanut Nordkalkia haastavassa markkinatilanteessa. Hänen kaudellaan Nordkalkille on myös luotu vahva strateginen perusta. Rettig Groupin ja koko Nordkalkin hallituksen puolesta haluan kiittää Jarkkoa hänen sitoutumisestaan ja työpanoksestaan sekä toivottaa hänelle kaikkea hyvää myös jatkossa,” kommentoi Tomas von Rettig, Nordkalkin hallituksen puheenjohtaja ja Rettig Groupin toimitusjohtaja.  

Lisätietoja antavat:
Tomas von Rettig, Nordkalkin hallituksen puheenjohtaja ja Rettig Groupin toimitusjohtaja: Puh. 040 745 5276

Tarmo Tuominen, Nordkalkin vt. toimitusjohtaja ja Chief Supply Chain Officer: Puh. 040 720 5190

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti 28 maassa ja työllistää noin 4200 henkilöä. www.rettig.fi

Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla. Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on noin 970 henkilöä. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group. www.nordkalk.com