20.11.2014

Nordkalk sai jatkoluvan Klinthagenin louhokselle Gotlannissa

Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin antoi tänään uusitun luvan Nordkalkin nykyiselle  Klinthagenin kalkkikivilouhokselle Pohjois-Gotlannissa. Lupa myönnettiin myös Nordkalkin hakemalle 32 hehtaarin suuruiselle Klinthagen louhoksen laajennusosalle. Lupaan liittyy välitön täytäntöönpano, lukuun ottamatta osaa laajennusalueesta, mikä antaa Nordkalkille mahdollisuuden jatkaa toimintaa Klinthagenissa myös vuodenvaihteen jälkeen. Luvassa annetaan erivapaus EU:n luontodirektiivin määräyksistä samoin kuin Natura 2000 -luvasta.

– Tämä on erittäin myönteinen päätös sekä kaikille nordkalklaisille että koko Gotlannille. Olemme tyytyväisiä asian käsittelyyn ja suurelta osin yhtä mieltä lääninhallituksen ja ympäristöviranomaisen (Naturvårdsverket) kanssa, sanoo Mikael Lindberg, Storugnsin yksikönpäällikkö.

Oikeuden päätös koskee koko aluetta, jolle lupaa haettiin: Klinthagenin louhoksen etelä- ja pohjois-osaa sekä Klinthagenin luoteispuolella sijaitsevaa 32 hehtaarin kokoista laajennusaluetta. Lupa käsittää yhteensä noin 20,5 miljoonaa tonnia erilaatuisia kiviä ja on voimassa toistaiseksi.

Noin kahdelle kolmasosalle laajennusalueesta (pohjois- ja eteläosa) lupa on myönnetty ilman täytäntöönpano-oikeutta. Näitä alueita ei siis voida ottaa käyttöön ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Myönteinen päätös merkitsee Nordkalkille myös tarvetta arvioida tulevaa henkilöstötarvetta. Heti kun kysyntä ja tarjonta on analysoitu päätökseen perustuen, aloitetaan ammattiyhdistysten kanssa yhteistoimintaneuvottelut miehityksestä.

– Tämä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse toteuttaa kaikkia suunniteltuja irtisanomisia. Niiden laajuus selviää, kun neuvottelut ammattiyhdistysten kanssa on käyty, sanoo Mikael Lindberg.

Kalkkikivi on välttämättömyys nyky-yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Se on luonnontuote, joka hyödyttää ympäristöä monin tavoin. Gotlannissa on pitkät perinteet kalkkikiven louhinnassa jo 1600-luvulta lähtien, ja se on Ruotsin tärkein kalkkikivialue. Kalkkiteollisuus on tärkeä Gotlannille sekä työllisyyden että verotulojen kannalta. Kalkkikiveä voidaan louhia ympäristöä suojellen ja luontoarvoja kunnioittaen.

Lisätietoja antavat:
Eva Feldt, Viestintäpäällikkö, Nordkalk AB, +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086, eva.feldt@nordkalk.com            
Mikael Lindberg, Yksikönpäällikkö, Storugns: +46 (0)10-4762614, mikael.lindberg@nordkalk.com

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään ympäristönhoidossa ja maataloudessa sekä mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa. Nordkalkilla on toimintaa yhdeksässä maassa Itämeren alueella, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 1050 henkilöä, joista noin 170 Ruotsissa. Nordkalk panostaa teollisuuden ja ympäristönhoidon yhdistämiseen, ja ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.