09.09.2014

Nordkalkin uuden Gotlannin-louhoksen lupaprosessi jatkuu

Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus ilmoitti tänään, että se myöntää jatkokäsittelyluvan Nordkalkin Bunge Duckeriin Pohjois-Gotlantiin suunnittelemaa kalkkikivilouhosta koskevassa asiassa. Nordkalk AB sai 2. kesäkuuta 2014 luvan ja ehdot Bungeen suunnitellulle kalkkikivilouhokselle. Lisäksi Nordkalkilla on aiemmalta ajalta lainvoimainen päätös toiminnan luvallisuudesta. Kesäkuun päätöksestä valitettiin, ja nyt asia siis otetaan uudelleen käsittelyyn.

–    Voimme todeta, että tuomioistuin on löytänyt syyn jatkaa ehtojen ja luvan käsittelyä. Mielestämme olemassa oleva lupa on kuitenkin tarkoin harkittu, ja ehdoissa määritellyt suojelutoimenpiteet ja tarkkailuohjelma varmistavat, että ympäristölle ei aiheudu vahinkoa, sanoo Anders Mattsson, Nordkalk AB:n toimitusjohtaja.

–    Kunnioitamme oikeusprosessia ja valmistaudumme nyt tulevaan uuteen oikeuskäsittelyyn, sanoo Anders Mattsson.

Kalkkikivi on välttämätön raaka-aine nyky-yhteiskunnassa. Se on luonnontuote, joka hyödyttää ympäristöä monin tavoin. Gotlannissa on pitkät perinteet kalkkikiven louhinnassa jo 1600-luvulta lähtien, ja se on Ruotsin tärkein kalkkikivialue. Kalkkiteollisuus on tärkeä Gotlannille sekä työllisyyden että verotulojen kannalta. Kalkkikiveä voidaan louhia ympäristöä suojellen ja luontoarvoja kunnioittaen.

Lisätietoja:
Eva Feldt                
Viestintäpäällikkö, Nordkalk AB        
+46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086        
eva.feldt@nordkalk.com            

Håkan Pihl
VP, Geologia, Nordkalk-konserni
+358 (0)20-7537169
hakan.pihl@nordkalk.com

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään ympäristönhoidossa ja maataloudessa sekä mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa. Nordkalkilla on toimintaa yhdeksässä maassa Itämeren alueella, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 1050 henkilöä, joista noin 170 Ruotsissa. Nordkalk panostaa teollisuuden ja ympäristönhoidon yhdistämiseen, ja ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.