30.09.2014

Nordkalkin yhteistoimintaneuvottelut Gotlannissa päättyivät

Nordkalkin ruotsalainen tytäryhtiö Nordkalk AB on saanut päätökseen yt-neuvottelut Storugnsin tuotantolaitoksellaan Gotlannissa.  Yhteensä 53,5 vakituista työntekijää irtisanotaan. Vähennykset koskevat lisäksi joitakin määräaikaisia työntekijöitä ja yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa.

– Henkilöstö on tänään saanut todella raskaan viestin. On ikävää, että meidän on pakko tehdä tämä, mutta toivomme edelleen saavamme pikaisesti uuden luvan Klinthagenille, jolloin pitkäaikaiset vaikutukset jäisivät vähäisemmiksi, sanoo Mikael Lindberg, Storugnsin paikallispäällikkö.

Storugnsissa pidettiin tänään tiedotustilaisuus, jossa henkilöstölle kerrottiin tulevista irtisanomisista. Ne astuvat voimaan vähitellen tammi-syyskuun aikana vuonna 2015. Tammikuussa päättyy 14,5 työsuhdetta, huhtikuussa 17 ja syyskuussa loput 22. Tämän jälkeen vakituisten työntekijöiden määrä Storugnsissa on 18,5. Vähennykset eivät tälla haavaa koske Nordkalkin muita toimipaikkoja. Työllistymispalveluja irtisanottaville tarjoavat sekä työvoimaviranomaiset että yksityiset palveluntarjoajat, joiden kanssa Nordkalk on aloittanut yhteistyön.

Irtisanomisten syynä on lupaprosseihin liittyvä epävarmuus niin aikataulun kuin lopputuloksenkin osalta. Nykyisen Klinthagenin louhoksen lupa päättyy vuodenvaihteessa 2014/15, jonka jälkeen kalkkikiven louhinta on keskeytettävä. Nordkalk on vuodesta 2008 alkaen sopeuttanut tuotantoa Klinthagenin louhoksessa, jotta sen elinkaarta voidaan pidentää ja tuotanto pitää käynnissä. Hakemus luvan pidentämiseksi ja louhinta-alueen laajentamiseksi on jätetty keväällä. Hakemuksen käsittely maa- ja ympäristötuomioistuimessa on alustavan tiedon mukaan 12.-14. marraskuuta 2014 ja päätös ilmoitetaan viikolla 51.

Nordkalk haki jo vuonna 2006 lupaa uuden louhoksen avaamiseksi Bungessa Pohjois-Gotlannissa varmistaakseen raaka-aineen saannin ja toiminnan Gotlannissa pitkällä tähtäimellä. Lupaprosessi on ollut pitkä ja arvaamaton. Seuraava käsittely maa- ja ympäristöylioikeudessa sijoittunee vuoden 2015 ensimmäiseen neljännekseen.

Ennen kuin tuomiot ovat saaneet lainvoiman, on louhinnan jatkumisen arvioiminen vaikeaa. Siksi Nordkalkin on sopeutettava toimintaa siitä lähtökohdasta, että  lupaa ei saada vuodenvaihteeseen mennessä.  Kun tuomiot saadaan, analysoidaan niiden sisältö, jotta päätös tulevasta henkilöstötarpeesta voidaan tehdä.  

Asiakastoimitusten turvaamiseksi Nordkalk on kerännyt uusia kivivarastoja Storugnsissa. Niiden ja vanhojen varastojen avulla voidaan huolehtia toimituksista tietyille asiakasryhmille useita vuosia.

Lisätietoja:
Mikael Lindberg, Paikallispäällikkö, Storugns: Puh. +46 (0)10 476 2614, mikael.lindberg@nordkalk.com  Eva Feldt, Viestintäpäällikkö, Nordkalk AB: Puh. +46 (0)10 476 2664, eva.feldt@nordkalk.com

Nordkalk on Pohjois-Euroopan johtava korkealaatuisten kalkkikivipohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita käytetään ympäristönhoidossa ja maataloudessa sekä mm. paperi-, teräs- ja rakennusaineteollisuudessa. Nordkalkilla on toimintaa yhdeksässä maassa Itämeren alueella, ja sen palveluksessa on yhteensä noin 1050 henkilöä, joista noin 170 Ruotsissa. Nordkalk panostaa teollisuuden ja ympäristönhoidon yhdistämiseen, ja ympäristötyömme on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Nordkalk kuuluu Rettig Group -konserniin.