20.08.2015

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Kannattavuus koheni haastavana jatkuneessa markkinatilanteessa

Avainluvut tammi-kesäkuu 2015 (vertailukauden luvut sulkeissa)
– Liikevaihto laski 6 % 428 miljoonaan euroon (457).
– Käyttökate (EBITDA) pysyi muuttumattomana 62 miljoonassa eurossa (63).
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 14 % 27 miljoonaan euroon (23).
– Nettotulos kasvoi 117 % 15 miljoonaan euroon (7).
– Vapaa kassavirta laski -25 miljoonaan euroon (-1).
– Nettovelka laski 8 % 309 miljoonaan euroon (334).

Hans Sohlström, Rettig Groupin toimitusjohtaja:
”Kannattavuutemme parani edelleen entistä tehokkaampien toimintojen ja parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Käyttökateprosentti kasvoi vertailukauden 13,8 prosentista 14,6 prosenttiin, ja liiketulos vahvistui 14 prosenttia, vaikka liikevaihto pieneni. Nettotuloksemme yli kaksinkertaistui, ja sitä tuki uuden osakkuusyhtiömme Alandian hyvä tulos.”    

Vuoden 2015 näkymät säilyvät ennallaan
Euroopan talouskasvun ennustetaan jatkuvan matalana vuonna 2015, mikä pitää toimintaympäristömme haastavana. Keskitymme edelleen strategiamme toteuttamiseen, minkä seurauksena odotamme kannattavuuden paranevan.

Lue raportti.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh: +358 40 745 5276, sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Tavoittelemme johtavaa markkina-asemaa ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Rettig Groupiin kuuluvat sisäilman säätölaitteiden valmistaja Rettig ICC, kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja Nordkalk ja RoRo-merikuljetuspalveluita tarjoava Bore. Vakuutusyhtiö Alandia on Rettig Groupin osakkuusyhtiö. Vuonna 2014 Rettig Groupin liikevaihto oli 933 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4 100 henkilöä 25 maassa.