25.08.2016

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Myönteistä kehitystä haastavina jatkuneilla markkinoilla

Avainluvut tammi-kesäkuu 2016 (vertailukauden luvut sulkeissa, IFRS)

– Liikevaihto kasvoi 14 % 464 miljoonaan euroon (406)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 14 % 62 miljoonaan euroon (55)
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 5 % 40 miljoonaan euroon (38)
– Nettotulos kasvoi 3 % 24 miljoonaan euroon (23)
– Vapaa kassavirta nousi 912 % 161 miljoonaan euroon (-20)
– Nettovelka laski 29 % 223 miljoonaan euroon (315)

Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja:
“Jatkoimme toimintojemme tehostamista, mikä omalta osaltaan paransi konsernin kannattavuutta. Sekä liikevaihto että käyttökate paranivat Rettig ICC:n ansiosta, joka sai lisänostetta viime vuonna hankitusta italialaisesta Emmeti S.p.A:sta. Vahvaa tulosta heikensi Nordkalk, jonka kysyntä oli odotettua heikompi. Käyttökateprosentti oli 14 ja pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna.

Kauden aikana jatkoimme arvon luontiin keskittyvään strategiaamme, joka pohjautuu ydin- ja finanssisijoituksiin. Saatoimme päätökseen Boren myynnin, jatkoimme Anchorin sijoitustoimintojen rakentamista ja hankimme 8,33 prosentin osuuden eQ Oyj:ssä. Rettig Groupin kehittäminen vastuullisena, pitkäaikaista arvoa luovana sijoitusyhtiönä jatkuu uuden operatiivisen johtajamme Matts Rosenbergin tuella. Matts keskittyy mm. ydinsijoituksiimme, johon kuuluu Rettig ICC, Nordkalk ja osakkuusyhtiö Alandia.”

Vuoden 2016 näkymät säilyvät ennallaan
Odotamme toimintaympäristön pysyvän edellisvuoden tasolla, vaikka Euroopan markkinoilla näkyy heikkoja merkkejä elpymisestä. Keskitymme edelleen kannattavuuden parantamiseen.

Vuoden 2016 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee tammi-syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 20. lokakuuta 2016.

Lue raportti.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh.: +358 40 7455276 Sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi, www.rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti 28 maassa ja työllistää noin 4200 henkilöä.