24.08.2018

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Vakaa kehitys jatkuu

  • Liikevaihto vuoden 2018 ensimmäiseltä puolivuotiskaudelta oli hivenen matalampi kuin edellisvuoden vastaavana aikana johtuen Rettig ICC:n pienemmistä myyntiluvuista.
  • Käyttökate (EBITDA) ensimmäisen kuuden kuukauden aikana parani vertailukauden luvuista Rettig ICC:n paremman myyntikatteen ansiosta.
  • Liiketulos (EBIT) ja jatkuvien toimintojen nettotulos laskivat ensimmäisellä puolivuotiskaudella vertailukaudestaan johtuen osakkuusyhtiöiden, Alandian ja NorFraKalkin, heikommista tuloksista.
  • Vapaa kassavirta vuoden 2018 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana sisältää Terveystalon ja eQ:n osakkeisiin tehdyt lisäinvestoinnit. Operatiivinen kassavirta laski edellisvuodesta lähinnä Rettig ICC:n suuremman käyttöpääoman vuoksi.
  • Nettovelka ja nettovelan suhde käyttökatteeseen oli kesäkuun 2018 lopulla vertailukautta suurempi johtuen Terveystalon ja eQ:n osakkeisiin tehdyistä lisäinvestoinneista.

Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1. – 30.6.2018 ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. Niitä ei ole tilintarkistettu.

Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja:

“Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Rettig ICC:n ja Nordkalkin vakaa kehitys jatkui. Terveystalo ja eQ kehittyvät hyvin kuten odotimmekin. Myös Anchor suoriutui hyvin markkinoiden volatiliteetista huolimatta. Alandian alkuvuoden kannattavuus on ollut pettymys. Vaikka Rettig Groupin ensimmäisen puolivuotiskauden kehitys on kokonaisuudessaan vakaata, se ei yllä tavoitetasoomme.”

Vuoden 2018 näkymät ennallaan

Vuoden 2018 näkymät säilyvät ennallaan. Makrotaloudelliset olosuhteet, etenkin rakennusalan hyvä suhdanne, tukevat edelleen toimintojamme. Odotamme suotuisten taloudellisten olosuhteiden edesauttavan kannattavuutemme paranemista vuonna 2018. Jatkamme panostuksiamme nykyisten yrityksiemme kehittämiseen ja haemme aktiivisesti mahdollisuuksia laajentua uusille aloille.

Osavuosikatsaus ja sitä koskeva esitys osoitteessa www.rettig.fi

Lisätietoja Rettig Groupin vuoden 2018 ensimmäisestä puolivuotiskaudesta ja toisen neljänneksen tuloksesta löytyy osavuosikatsauksesta ja -esityksestä, jotka julkaistiin tänään osoitteessa www.rettig.fi > Sijoittajat & media > Raportit ja esitykset

Vuoden 2018 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee tammi-syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 30.10.2018.

Lisätietoja:
Tomas von Rettig, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puhelin: +358 40 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi