26.08.2019

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019: Painopistealueena kannattavuuden parantaminen

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin osavuosikatsauksesta 1.1.30.6.2019. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–30.6.2019 ja vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/

Taloudelliset avainluvut

  • Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Rettig Groupin liikevaihto oli suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, laskien yhden prosentin. Rettig ICC:n liikevaihtoa kasvattivat vuoden 2018 lopussa tehty Sigarth AB:n yritysosto ja myynnin positiivinen kehitys etenkin Romaniassa, Kiinassa, Saksassa, Brasiliassa ja Tanskassa. Nordkalkin liikevaihto laski Koillis-Euroopan alueen myynnin laskun vuoksi.
  • Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla konsernin käyttökate (EBITDA) oli pienempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Rettig ICC:n käyttökate laski pääasiassa toiminta- ja raaka-ainekustannusten nousun vuoksi. Nordkalkin käyttökatteen lasku johtui myynnin pienenemisestä. IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöönotto 1.1.2019 vaikutti positiivisesti käyttökatteeseen.
  • Konsernin liiketulos (EBIT) laski. eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoitusten kirjanpitokäsittelyn muutos vaikutti positiivisesti liiketulokseen ja nettotulokseen.
  • Vapaa kassavirta parani nettokäyttöpääoman suotuisan kehityksen seurauksena. Kaikki nettokäyttöpääoman osatekijät kasvoivat ennen kaikkea Rettig ICC:n ansiosta.
  • Nettovelka kasvoi ja nettovelan ja käyttökatteen suhde heikkeni. Tämän taustalla oli etenkin IFRS 16 Vuokrasopimukset ‑standardin käyttöönotto 1.1.2019 ja käyttökatteen lasku.

Rettig Groupin eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoitusten kirjanpitokäsittelyä on muutettu. 1.1.2019 lähtien Rettig Group konsolidoi eQ Oyj- ja Terveystalo Oyj ‑sijoituksensa pääomaosuusmenetelmällä. Rettig Group arvioi, että sillä on merkittävä vaikutus eQ Oyj:hin ja Terveystalo Oyj:hin omistusosuuksiensa (15,25 % eQ:ssa ja 16,52 % Terveystalossa) kautta sen lisäksi, että se on edustettuna kummankin yhtiön hallituksessa. Vuoden 2019 toisella neljänneksellä muutoksen vaikutus Rettig Groupin liiketulokseen oli 5,3 miljoonaa euroa ja jatkuvien toimintojen nettotulokseen 2,6 miljoonaa euroa.

Matts Rosenberg, Rettig Groupin toimitusjohtaja:

”Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla Rettig Groupin liikevaihto oli suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, laskien yhden prosentin. Rettig ICC:n liikevaihto kasvoi, kun taas Nordkalkin liikevaihto laski. Rettig Groupin käyttökate oli vertailukautta pienempi. Vaikka sekä Rettig ICC:n että Nordkalkin kannattavuus oli vertailukautta heikompi, muutosohjelmat suorituskyvyn parantamiseksi etenevät suunnitellusti. Terveystalo, Alandia ja eQ tekivät hyvän tuloksen.”

Vuoden 2019 näkymät

Vuoden 2019 näkymät säilyvät ennallaan. Maailmantalouden epävarmuus on lisääntynyt, ja Euroopan ja Aasian talouskasvun odotetaan hidastuvan vuonna 2019. Tämän seurauksena emme odota taloudellisten olosuhteiden edesauttavan olennaisesti yksityisomisteisten ydinsijoitustemme kannattavuuden paranemista. Vuonna 2019 keskitymme parantamaan näiden yhtiöiden kustannuskilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia kannattavuuden ja kassavirran luomisen tukemiseksi.

Vuoden 2019 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2019 tammi–syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 5. marraskuuta 2019.

Lisätietoja

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi