19.08.2020

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020: Merkittävä tulosparannus poikkeuksellisissa markkinaolosuhteissa

Tämä tiedote on tiivistelmä Rettig Groupin osavuosikatsauksesta 1.1.–30.6.2019. Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–30.6.2019 ja vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti, eikä niitä ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavilla englanninkielisenä verkkosivuillamme, osoitteessa  https://www.rettig.fi/en/reports-and-presentations/ .

Taloudelliset avainluvut

Raportointikauden keskeiset tapahtumat

Rettig Groupin käyttökate kasvoi merkittävästi vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla huolimatta yksityisomisteisten ydinsijoitusten Purmo Groupin ja Nordkalkin alhaisemmasta liikevaihdosta sekä varsinkin koronaviruspandemiasta johtuvista vaativista markkinaolosuhteista.

Merkittävää käyttökatteen kasvua tukivat erityisesti Nordkalkissa vuodesta 2019 lähtien onnistuneesti toteutetut toimenpiteet rakenteellisen kannattavuuden parantamiseksi. Lisäksi käyttökatteen kehitystä tukivat lyhytaikaiset koronaviruskriisiin liittyvät kustannusleikkaukset Purmo Groupissa ja Nordkalkissa sekä raaka-ainekustannusten lasku Purmo Groupissa. Ylimääräisten hiilidioksidipäästöoikeuksien myynti Nordkalkissa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vaikutti myös positiivisesti käyttökatteeseen.

Alandia ja eQ kehittyivät hyvin, kun taas Terveystalo raportoi koronaviruksesta johtuneesta heikommasta tuloksesta vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.

Tilikauden aikana John Peter Leesi nimitettiin Purmo Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.7.2020 alkaen.

Vuoden 2020 näkymät

Koronaviruspandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset Rettig Groupin portfolioyhtiöihin alkoivat tasaantua toisen vuosineljänneksen loppupuolella sitä mukaan kun rajoituksia vähennettiin ympäri Eurooppaa. Toipumisen vauhti ja kesto ovat kuitenkin merkittävän epävarmoja. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on yhä Rettig Groupin päätavoite, ja keskitymme edelleen lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimiin taloudellisen tuloksen parantamiseksi turvaamalla samalla työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta.

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group
Puhelin 040 7455276
Sähköposti: rettiggroup@rettig.fi