19.11.2021

Rettig Group ja Suomen UNICEF ovat käynnistäneet yhteistyön lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseksi Nepalissa

UNICEF on aloittanut kolmivuotisen ohjelman lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseksi Nepalissa. Ohjelma on suunnattu lapsille ja nuorille, jotka joutuvat kokemaan sosiaalisia, kulttuurillisia ja taloudellisia haasteita sekä hiljattain myös koronaviruspandemian vaikutuksia. Lahjoituksella Rettig Group auttaa UNICEFia laajentamaan mielenterveyden etäpalveluja Karnalin maakunnassa Nepalissa.

Kolmivuotinen ohjelma alkaa marraskuussa 2021. Päätavoitteena on auttaa lapsia ja nuoria vaikeasti saavutettavilla alueilla Karnalin maakunnassa pääsemään käsiksi mielenterveyden Tele-Mental Health Services -etäpalvelualustaan, jonka kautta heillä on mahdollisuus löytää paremmin tietoa mielenterveydestä ja saada parempaa palvelua. Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoisuutta mielenterveyteen liittyvistä asioista, antaa konkreettista apua, helpottaa pulaa mielenterveyden ammattilaisista sekä tarjota edullisia ja helposti saavutettavia mielenterveyden palveluja alueella.

Mielenterveyden ongelmia ei Nepalissa tunnisteta eikä hoideta riittävän hyvin. Nepalilaisten lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet koronaviruspandemian aikana. Arviolta 30 prosenttia maan väestöstä kärsii mielenterveyden ongelmista tai on suuressa vaarassa sairastua mielenterveyden häiriöihin. 600 000 nepalilaisnuorta harkitsee itsemurhaa päivittäin. Tästä huolimatta Nepalissa työskentelee vain 130 psykiatria, joista ainoastaan kolme on lastenpsykiatreja.

”Koronaviruspandemia on vaikuttanut hyvin haitallisesti kaikkiin ikäryhmiin kaikkialla maailmassa. Vaikka lapsille pandemiasta on tullut vähemmän fyysisiä oireita, sen mielenterveydelliset vaikutukset on todettu kautta maailman. Vasta nyt alamme huomata, mitkä ovat pandemian vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Koska lasten terveydellä on suuri vaikutus koko yhteiskunnan tulevaisuuteen, halusimme keskittää tukemme UNICEFille, jolla on runsaasti kokemusta lasten ja nuorten tukemisesta maailmanlaajuisesti. UNICEFin työ on tehnyt meihin vaikutuksen, ja meistä on hienoa päästä mukaan tukemaan heidän ohjelmaansa Nepalissa. Toivottavasti tästä ohjelmasta saadaan mallia myös muiden maiden lasten ja nuorten auttamiseen UNICEFin toiminta-alueella”, sanoo Tomas von Rettig, Rettig Groupin hallituksen puheenjohtaja.

”UNICEFin pitkän aikavälin tavoite on taata hyvät mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen palvelut kaikille lapsille ja nuorille Nepalissa. Rettig Groupin avulla voimme tavoittaa etäpalvelun keinoin jopa kaikkein syrjäisimmät alueet ja parantaa mielenterveyden palveluja näillä alueilla. Arvostamme suuresti Rettig Groupin päätöstä aloittaa yhteistyö UNICEFin kanssa. Yhdessä pystymme edistämään kaikkien lasten, myös kaikista haavoittuvaisimpien, oikeuksia”, toteaa Suomen UNICEFin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.

Lisätietoja:
Tomas von Rettig, hallituksen puheenjohtaja, Rettig Group: 040 7455276

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Tärkeimmät sijoituskohteemme ovat eQ, Nordkalk, Purmo Group ja Terveystalo. Sijoitamme lisäksi yhä aktiivisemmin finanssisijoituksiin ml. pääomasijoitusrahastoihin ja yhteissijoituksiin. www.rettig.fi

UNICEF ajaa kaikkien lasten oikeuksia ja hyvinvointia kaikessa toiminnassaan. Työskentelemme yhteistyössä kumppaniemme kanssa 190 maassa ja alueella. Toteutamme sitoumustamme käytännön työssä, jossa keskitymme erityisesti kaikkein haavoittuvimpien ja syrjäytyneimpien lasten saavuttamiseen. Tavoitteenamme on auttaa kaikkia maailman lapsia. www.unicef.fi

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Tavoitteena on lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta ja lapsen oikeuksien toteutumista.