17.01.2013

Rettig Group mukaan Cleantech Finland -hankkeeseen

Rettig Group on liittynyt Cleantech Finland-hankkeen jäseneksi tukeakseen puhtaaseen teknologiaan ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin perustuvan strategiansa toteuttamista.  

”Rettigin missiona on omistaa liiketoimintoja, jotka tuottavat kestävää pitkäaikaista arvonnousua, joilla on johtava asema valituilla markkinoilla ja jotka tarjoavat asiakkaille enemmän arvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Cleantech muodostaa Rettig Groupin kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen ytimen. Rettig ICC tarjoaa enemmän energiatehokkaita ratkaisuja miellyttävään sisäilmaan, Borella on luokassaan energiatehokkaimmat rahtialukset ja Nordkalk tarjoaa kalkkikivipohjaisia tuotteita ympäristön hoitoon, kuten savukaasujen ja veden puhdistamiseen, sekä teollisuuden valmistusprosesseihin,” sanoo Rettig Groupin toimitusjohtaja Hans Sohlström.  

“Kestävien, ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden tuotteiden kysyntä kasvaa. Tämä ohjaa liiketoimintamme kehitystä ja muodostaa tärkeän perustan strategiallemme. Cleantech Finland tarjoaa meille mahdollisuuden edistää cleantech-ratkaisujamme ja verkottua muiden johtavien yritysten kanssa,” sanoo Hans Sohlström.  

Cleantech Finland yhdistää suomalaisia yrityksiä ratkaisemaan ympäristöhaasteita. Monialainen Cleantech Finland -verkosto yhdistää jopa 100 puhtaan teknologian huippuyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 20 miljardia euroa. Suomalaiset cleantech-yritykset ovat maailmanlaajuisia markkinajohtajia esimerkiksi energiatehokkuudessa ja puhtaissa teollisuusprosesseissa.  

”Toivotamme mielellämme Rettig Groupin uutena jäsenenä tervetulleeksi Cleantech Finland -verkostoon. Jäsenyys vahvistaa ja laajentaa verkoston ainutlaatuista suomalaista cleantech-osaamista. Jäsenyys edustaa myös uusia keinoja jäsenyritysten innovaatioille ja yhteistyölle ja tuo siten lisäarvoa asiakkaille maailmanlaajuisesti,” kertoo Cleantech Finlandin johtaja Santtu Hulkkonen.  

”Rettigillä on pitkä historia eri toimialoilta, joissa energia ja materiaalitehokkuus ovat perinteisesti tuoneet kilpailuetua. Rettig Group on nykyaikainen yritys, joka osoittaa hienoa esimerkkiä ja sitoutumista tekemällä kestävästä raaka-aineiden käytöstä ja energiatehokkuudesta yrityksen liiketoimintastrategian selkärangan,” toteaa Santtu Hulkkonen.  

Suomen hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa Suomi puhtaan teknologian kärkimaaksi. Rettig Groupin aktiivinen tuki tälle tavoitteelle on huomattu työ- ja elinkeinoministeriössä.  

”Rettig Group on ehdottomasti yksi suomalaisen cleantechin edelläkävijöistä. Arvostamme suuresti sitä, miten aktiivisesti Rettig Group osallistuu Suomen cleantech-liiketoiminnan kehittämiseen. Rettig Groupin toimitusjohtaja Hans Sohlström toimii Suomen Ympäristöfoorumin puheenjohtajana ja on hallituksen strategisen cleantech-ohjelman johtoryhmän jäsen,” sanoo tohtori Mari Pantsar-Kallio, cleantechin strateginen johtaja työ- ja elinkeinoministeriöstä.  

Lisätietoja:

Rettig Group: Hans Sohlström, toimitusjohtaja, puh. (09) 6188 3220 tai hans.sohlstrom@rettig.fi

Cleantech Finland: Santtu Hulkkonen, johtaja, puh. 040 343 3341 tai santtu.hulkkonen@finpro.fi  

Cleantech Finland Cleantech Finland -verkosto kokoaa Suomen johtavat cleantech-asiantuntijat ja yhdistää suomalaisen osaamisen ja globaalin kysynnän. Cleantech Finland edistää Suomen mainetta johtavana ympäristömaana ja puhtaan teknologian huipputoimitajana. Cleantech Finland -brändin omistaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Finpro vastaa markkinoinnista ja viestinnästä. www.cleantechfinland.com 

Rettig Group Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Rettig ICC (Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman laadun säätölaitteiden valmistaja), Bore (merikuljetuspalveluita) ja Nordkalk (Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristön hoitoon). Vuonna 2011 liikevaihto oli 970 miljoonaa euroa. Rettig Group työllistää noin 4500 henkilöä 20 maassa. www.rettig.fi  

Suomen strateginen cleantech-liiketoiminnan ohjelma Suomen hallitus käynnisti vuonna 2012 strategisen cleantech-liiketoiminnan ohjelman, jonka tarkoituksena on nostaa Suomi cleantechin kärkimaaksi maailmassa, kasvattaa Suomen cleantech-liiketoiminta 50 miljardiin euroon ja luoda 40 000 uutta puhtaan teknologian työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa strategiatyötä. www.tem.fi/cleantech