Uutiset 2 maaliskuun, 2020

Rettig Group omistajaksi Aktia Pankkiin

Uusi yhtiö nimeltä RG Partners Oy, jonka suurimmat omistajat ovat Rettig Group Oy Ab ja Svenska litteratursällskapet i Finland, on 1.3.2020 solminut sopimukset, joilla se ostaisi järjestelyn toteutuessa yhteensä 10,12 prosentin osuuden Aktia Pankki Oyj:stä (yhteensä 7 078 115 osaketta) usealta eri myyjältä.

Järjestelyssä Svenska litteratursällskapet i Finland myisi koko nykyisen osakeomistuksensa Aktia Pankissa (5 803 154 osaketta) RG Partnersille ja tulisi sen yhdeksi omistajaksi 25 prosentin osuudella. RG Partnersin suurin omistaja on Rettig Group 30 prosentin osuudella.

Muut omistajat RG Partnersissa ovat yhtiöidensä kautta Georg Ehrnrooth, Carl-Gustav Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth ja Janne Larma.

Osakekauppa Svenska litteratursällskapet i Finlandin kanssa on ehdollinen sille, että RG Partners saa EKP:n ja Finanssivalvonnan päätökset oikeudesta hankkia 10 prosenttia ylittävän osuuden Aktia Pankin kaikista osakkeista.

Järjestelyn toteutuessa kokonaisuudessaan RG Partnersista tulisi Aktia Pankin suurin omistaja.

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group

”Aktia Pankki on hyvä, vakaasti kasvava yhtiö. Uskomme, että tulevaisuudessa se pystyy entisestään vauhdittamaan kasvuaan, tuloskuntoaan ja uudistamaan toimintaansa, ja haluamme yhtenä merkittävänä omistajana olla mukana tukemassa tätä kehitystä. Tämän tyyppiset sijoitukset ovat meille mainio tapa olla mukana yhtiöiden kasvutarinoissa. Teemme mielellämme yhteistyötä Aktia Pankin muiden omistajien kanssa yhtiön kehittämiseksi.”

Dag Wallgren, toimitusjohtaja, Svenska litteratursällskapet i Finland

”Svenska litteratursällskapet i Finland on mukana RG Partnersissa, jotta voimme jatkossakin olla osallisena Aktia Pankin odotettavissa olevassa hyvässä kehityksessä. Uskomme myös, että RG Partnersin muut omistajat hyödyntävät osaamistaan ja kokemustaan yhtiön kehittämisessä sekä pystyvät kasvattamaan Aktia Pankin arvoa.”

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Sen ydinsijoituksiin kuuluvat Purmo Group (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (meri- ja venevakuutukset), Terveystalo (terveyspalvelut) ja eQ (varainhoito ja Corporate Finance). Aktia Pankin omistus RG Partnersin kautta sisältyy jatkossa Rettig Groupin Finanssisijoituksiin.

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) kerää, tutkii ja julkaisee tietoa Suomen ruotsinkielisestä kulttuurista. SLS on yksi Suomen suurimmista yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoitettujen varojen hallinnoijista sekä Suomen ruotsinkielisen kulttuurin tutkimuksen suurin yksityinen rahoittaja. SLS omistaa ja hallinnoi Svenska kulturfondenia. RG Partnersin kautta järjestetty omistus Aktia Pankissa on SLS:n sijoitustoiminnan tavoitteita tukeva finanssisijoitus.

Aktia Pankki: Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisesti

Lisätietoja

Rettig Group
Matts Rosenberg, toimitusjohtaja
Puhelin: 050 453 1949
Sähköposti: matts.rosenberg@rettig.fi

Pia Dahlqvist, Head of Communications and HR, Rettig Group
Puhelin: 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi

www.rettig.fi

Svenska litteratursällskapet i Finland
Dag Wallgren, toimitusjohtaja
Puhelin: 040 522 4648
Sähköposti: dag.wallgren@sls.fi
www.sls.fi