10.01.2019

Rettig Group Oy Ab jakautui 1.1.2019 – muutoksia y-tunnuksiin

Rettig Group Oy Ab (y-tunnus: 1970888-5) jakautui 1.1.2019 osakeyhtiölain mukaisesti kokonaisjakautumisella kahteen jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavaan uuteen yhtiöön. Jakautumisen yhteydessä perustettavat uudet yhtiöt ovat:

  • Rettig Group Oy Ab (y-tunnus: 2909906-7)
  • Rettig ICC IP Oy Ab (y-tunnus: 2909909-1)

Pyydämme yhteistyökumppaneitamme erityisesti huomioimaan 1.1.2019 perustettavan Rettig Group Oy Ab:n y-tunnuksen 2909906-7. Rettig Group Oy Ab (y-tunnus: 1970888-5) purkautuu jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä ilman selvitysmenettelyä.

Jakautuminen liittyy Rettig ICC -konsernin siirtämiseen uuteen suomalaiseen yhtiöön, josta Rettig Group on tiedottanut 16.4.2018. Rettig Group Oy Ab (y-tunnus: 2909906-7) tulee jatkamaan edeltäjäyhtiön liiketoimintaa keskeytymättömästi jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Jakautumisella ei ole vaikutusta jakautuvan yhtiön asiakassuhteisiin, sopimuksiin tai työntekijöihin.

Jakautuminen on yleisseuraanto, jossa kaikki jakautuvan yhtiön varat, velat, oikeudet ja vastuut, työntekijät sekä liiketoiminta siirtyvät osakeyhtiölain nojalla perustettaville yhtiöille jakautumissuunnitelmasta ilmenevin ehdoin. Jakautuvan yhtiön liiketoimintasopimusten siirto jakautumisessa perustettaville uusille yhtiöille tapahtuu automaattisesti, eikä sopimuksiin edellytetä tehtävän mitään lisäyksiä tai muutoksia, sillä uudet yhtiöt ovat sidottuja sopimusten ehtoihin.

Rettig Group Oy Ab:lle (2909906-7) osoitetut ostolaskut voi lähettää sähköpostiosoitteeseemme: accounting@rettig.fi.

Lisätietoja:
Thomas Landell, General Counsel, Rettig Group
Puhelin 040 777 1600
Sähköposti: thomas.landell@rettig.fi