16.04.2018

Rettig Group siirtää Rettig ICC -konsernin uuteen suomalaiseen yhtiöön

Rettig Group Oy Ab (“Rettig Group”) harkitsee toteuttavansa sisäisen uudelleenjärjestelyn liittyen sen täysin omistamaan portfolioyhtiöön Rettig ICC b.v:hen ja sen suoriin ja välillisiin tytäryhtiöihin (yhdessä ”Rettig ICC -konserni”). Sisäisen uudelleenjärjestelyn päätarkoituksena on siirtää Rettig ICC -konserni uuteen, samassa yhteydessä perustettavaan suomalaiseen yhtiöön, Rettig ICC Oy Ab:hen, josta tulee Rettig ICC -konsernin uusi emoyhtiö. Samalla yksinkertaistetaan Rettig ICC -konsernin rakennetta.

Uudelleenjärjestely toteutetaan useissa vaiheissa

Uudelleenjärjestelyn keskeiset vaiheet ovat Rettig ICC b.v:n myynti uudelle suomalaiselle yhtiölle Rettig ICC Oy Ab:lle sekä Rettig Groupin kokonaisjakautuminen kahteen uuteen yhtiöön. Kokonaisjakautumisessa kaikki Rettig Groupin liiketoiminnot siirtyvät uuteen yhtiöön, joka pitää nimen Rettig Group (”Uusi Rettig Group”). Toiselle uudelle yhtiölle (”Rettig ICC IPCo”) siirtyy muun muassa Rettig ICC -konsernin valmistamiin ja myymiin tuotteisiin liittyvät tavaramerkit. Rettig Groupin kokonaisjakautumisen jälkeen Rettig ICC IPCo:n osakkeet siirretään Uudelle Rettig Groupille, minkä jälkeen Rettig ICC IPCo sulautuu Rettig ICC Oy Ab:hen.

Rettig Groupin hallitus on tänään hyväksynyt jakautumissuunnitelman koskien yhtiön kokonaisjakautumista.

Rettig Groupin rahoittajapankeilta saatu suostumus järjestelyille

Rettig Groupin rahoitussopimukset edellyttävät lainanantajien suostumusta kokonaisjakautumiselle ja siihen liittyville järjestelyille. Rettig Groupin liiketoimintaa rahoittavat pankit ovat 13.4.2018 antaneet suostumuksensa suunniteltuun uudelleenjärjestelyyn.

Rettig Group on tänään aloittanut suostumusten hakumenettelyn sen 110 miljoonan euron vuonna 2022 erääntyvien joukkovelkakirjojen ehtojen mukaisesti julkaisemalla ilmoituksen kirjallisesta menettelystä. Lisätietoja: Notice of Written Procedure for Rettig Group’s Senior Unsecured EUR 110,000,000 Notes due 2022 (pdf).

Sisäinen uudelleenjärjestely ei vaikuta Rettig ICC -konsernin työntekijöihin, asiakkaisiin, toimittajiin tai muihin kumppaneihin.

Lisätietoja:
Tomas von Rettig, toimitusjohtaja, Rettig Group

Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puhelin 040 526 7813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi