01.09.2022

Rettig Group vähentää omistustaan Purmo Groupissa

Rettig Group Oy Ab (Rettig Group) on tänään 1.9.2022 myynyt 1.575.000 Purmo Group Oyj:n (Purmo Group) osaketta rajatulle joukolle institutionaalisia sijoittajia. Myydyt osakkeet vastaavat noin 3,70 prosenttia Purmo Groupin osakekannasta ja äänimäärästä.  Osakemyynnin jälkeen Rettig Group omistaa 26.373.971 kappaletta Purmo Groupin osaketta, mikä vastaa 61,89 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänimäärästä. Rettig Group aikoo jatkaa Purmo Groupin merkittävänä osakkeenomistajana tukien yhtiön pitkän aikavälin strategiaa ja on sitoutunut tietyin poikkeuksin olemaan myymättä Purmo Groupin osakkeita markkinoille seuraavan 90 päivän aikana.

Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittajista tarjoten lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät jakelu, ilmanvaihto, emittointi ja ohjaus.

Nordea Bank Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, toimivat pääjärjestäjinä osakemyynnissä.

 

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group: Puh. +358 40 198 9978

Rettig Group on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka luo arvoa sukupolville. Sijoitamme sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. Pyrimme luomaan houkuttelevaa tuottoa yli suhdanteiden säilyttäen samalla salkun asianmukaisen riskitason. Sijoitusstrategiamme yhtenä kulmakivenä on yhteistyö ammattimaisten ja samanhenkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteissijoittajien kanssa. Rettig Groupin toimintaa hallinnoi tällä hetkellä von Rettigin perheen 9. sukupolvi.

 

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa, myydä tai merkitä arvopapereita. Arvopapereita ei myöskään tarjota tai myydä sellaisissa valtioissa, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen rekisteröintiä tai muuta hyväksymistoimenpidettä tällaisen valtion arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla.