19.10.2012

Rettig Groupille uusi rahoitus- ja yrityskehitysyksikkö

  Uusi Corporate Finance and Development -yksikkö aloittaa toimintansa Rettig Groupissa 1.1.2013. Yksikköön kuuluvat rahoitus (Corporate Finance), sijoittajasuhteet (Investor Relations) ja yrityskehitys (Corporate Development).   Tomas von Rettig (32) on nimitetty yksikön johtajaksi (Vice President, Corporate Finance and Development) 1.1.2013 alkaen. Hän raportoi Rettig Groupin toimitusjohtaja Hans Sohlströmille ja on Rettig Groupin johtoryhmän jäsen. Tällä hetkellä Tomas toimii liiketoiminnan kehitysjohtajana (Vice President, Business Development).   Jarmo Ellmén (59) on nimitetty rahoitusjohtajaksi (Group Treasurer) 1.1.2013 alkaen. Hän raportoi Tomas von Rettigille. Tällä hetkellä Jarmo toimii apulaisrahoitusjohtajana (Assistant Group Treasurer).   Rettig Groupin nykyinen rahoitusjohtaja Leif Söderström (62) on nimitetty erikoisprojekteista vastaavaksi johtajaksi (Senior Vice President, Special Assignments) 1.1.2013 alkaen kesään 2013 asti, jolloin hän jää eläkkeelle. Hän raportoi Hans Sohlströmille.   Uusi, sijoittajasuhteista vastaavan päällikön (Investor Relations Manager) toimi on avoinna. Tehtävään valittava henkilö raportoi Tomas von Rettigille. ”Tämä uusi rakenne tukee pyrkimyksiämme laajentaa rahoituspohjaamme entisestään sekä tehostaa viestintäämme ja vuorovaikutustamme rahoittajien ja sijoittajien kanssa”, sanoo Hans Sohlström.   Lisätietoja: Hans Sohlström Puh. +358 400 547 717   Leif Söderström Puh. +358 40 5010 930   Tomas von Rettig Puh. +358 9 6188 3232