26.10.2016

Ruotsin hallituksen Natura 2000 -päätös Gotlannissa peruutetaan toistaiseksi

Ruotsin korkein hallinto-oikeus on tänään päättänyt toistaiseksi peruuttaa Ruotsin hallituksen 31.8.2015 tekemän päätöksen, jossa osoitetaan mm. Nordkalkin Pohjois-Gotlannissa sijaitseva Bungen kaivosalue uudeksi Natura 2000 -alueeksi. Tämä tarkoittaa, että Ruotsin hallituksen päätös ei ole voimassa odotettaessa korkeimman hallinto-oikeuden lopullista kantaa Nordkalkin pyyntöön harkita hallituksen päätöksen laillisuutta.  

Ilman tämänpäiväistä päätöstä olisi Euroopan komissio äänestänyt tulevassa kokouksessaan 8. marraskuuta kyseisen alueen liittämisestä Natura 2000 -alueiden listaan. Jos äänestys olisi toteutettu, olisi Bungen kaivosalue voinut olla osa Natura 2000 -listaa siinäkin tapauksessa, että Ruotsin korkein hallinto-oikeus myöhemmässä vaiheessa olisi todennut hallituksen aiemman päätöksen lainvastaiseksi.

Muodollisesti Euroopan komissio vahvistaa listan Natura 2000 -alueista. Päätös tehdään jäsenmaiden ehdotusten perusteella, minkä vuoksi todellinen päätäntävalta alueista on kuitenkin jäsenmailla. Jos jokin alue on liitetty verkostoon, ei sitä periaatteessa enää voi erottaa siitä. Käytännössä on vaikeaa louhia suuria määriä kiveä Natura 2000 -alueella.

Ruotsin hallituksen 31. elokuuta 2015 tekemä päätös ehdottaa Bungen kaivosaluetta Gotlannissa uudeksi Natura 2000 -alueeksi muutti täysin edellytykset Nordkalkin jo kymmenen vuotta kestäneessä lupaprosessissa uuden kalkkilouhoksen avaamiseksi alueelle. Nordkalk on tämän vuoksi pyytänyt 5.11.2015 Ruotsin korkeinta hallinto-oikeutta harkitsemaan hallituksen päätöksen laillisuutta. Lisäksi Nordkalk pyysi Bungen lupakäsittelyn keskeyttämistä Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeudessa, kunnes korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä.  

Nordkalkin mukaan päätös on ristiriidassa Ruotsin perustuslain, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjassa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kanssa. Hallituksen päätöksellä puututaan meneillään olevaan oikeusprosessiin eli edellä mainittuun lupakäsittelyyn Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeudessa. Tämän vuoksi tarvitaan laillisuusharkintaa.

Lisätietoja:
Eva Feldt, viestintäpäällikkö:  +46 (0)10-4762664, +46 (0)739-201086, eva.feldt@nordkalk.com

Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla. Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on 970 henkilöä joista 170 Ruotsissa. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.