31.08.2015

Ruotsin hallitus osoittaa Bunge Duckerin uudeksi Natura 2000 -alueeksi

Ruotsin hallitus on tänään päättänyt osoittaa uusia ja laajennettuja alueita Natura 2000 -alueiksi Gotlannissa. Näiden alueiden joukossa on kaikkiaan viisi Nordkalkin omistamaa kiinteistöä, joiden yhteislaajuus on 832 ha. Yksi niistä on Bunge Ducker, jossa Nordkalk on suunnitellut jatkavansa kaivostoimintaansa Gotlannissa.

– Joudumme suureksi pettymyksemme toteamaan, että hallitus on päättänyt osoittaa Nordkalkin kiinteistöjä Natura 2000 -alueiksi. Toisenlainen päätös olisi ollut täysin mahdollinen, sillä kalkkikiviteollisuus ja luonnonsuojelu eivät poissulje toisiaan. Päätöksellä tulee olemaan huomattavat vaikutukset Nordkalkin toiminnalle Gotlannissa. Lisäksi vaikutukset ulottuvat työpaikkoihin, Gotlannin yhteiskuntaan ja pohjoismaiseen teollisuuteen, jotka kaikki kärsivät tästä päätöksestä konkreettisesti, Nordkalkin toimitusjohtaja Jarkko Kaplin sanoo.

Nordkalkilla on ollut vuodesta 2010 lainvoimainen lupa kalkkikiven louhinnalle edellä mainituilla alueilla. Lisäksi Ruotsin geologinen tutkimuskeskus SGU on määritellyt kyseiset alueet valtakunnallisesti tärkeiksi mineraalien louhinnan kannalta. Hallitus teki jo vuonna 2007 päätöksen, että lupa-asia tulee ratkaista tuomioistuimessa, ja että suunnitellun louhosalueen viereisestä Ojnaremyrin alueesta ei tehdä Natura 2000 -aluetta. Lupaprosessi on jo tähän mennessä kestänyt lähes kymmenen vuotta.

Nordkalkin näkemyksen mukaan päätös perustaa Natura 2000 -alueita yrityksen kiinteistöille on ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan yleissopimuksessa määritellyn omaisuussuojan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kanssa.

Nordkalk analysoi hallituksen päätöksen ja harkitsee analyysin perusteella seuraavia toimenpiteitä. Samanaikaisesti jatkuu oikeuskäsittely Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeudessa. Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin myönsi kesäkuussa 2014 luvan ja lupaehdot, jotka käsitellään nyt korkeammassa oikeusasteessa. Nordkalkin toiminta Gotlannissa jatkuu.

– Gotlannissa keskitymme nyt päivittäiseen toimintaan ja asiakastoimituksiin, jotka on varmistettu pitkälle eteenpäin. Oikeusprosessi jatkuu samalla kun analysoimme Natura 2000 -päätöksen vaikutuksia, Kaplin summaa.

Lisätietoja:
Jarkko Kaplin, toimitusjohtaja, Nordkalk-konserni, 0504096501, jarkko.kaplin@nordkalk.com
Håkan Pihl, Projektipäällikkö, Bunge-projekti, 0207537169, hakan.pihl@nordkalk.com
Eva Feldt, viestintäpäällikkö, +46(0)104762664, +46(0)739201086, eva.feldt@nordkalk.com
    
Nordkalk on kalkkikivipohjaisten tuotteiden johtava valmistaja Pohjois-Euroopassa. Tarjoamme tuotteita lukuisille teollisuudenaloille kuten sellu- ja paperi- sekä kaivos- ja terästeollisuudelle, rakentamiseen ja kemianteollisuudelle. Tuotteemme hyödyttävät ympäristöä savukaasujen puhdistuksessa, vedenkäsittelyssä ja maanparannuksessa. Tavoitteemme on tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle vähemmillä ympäristövaikutuksilla.

Nordkalk on paikallinen toimittaja, jolla on toimintaa yli 30 paikkakunnalla pääosin Itämeren ympärillä. Yhtiön palveluksessa on noin 1 020 henkilöä. Nordkalkin omistaa suomalainen perheyritys Rettig Group.