Sijoitusstrategia

Sijoitusstrategiamme mukaisesti sijoitamme sekä listattuihin että listaamattomiin yrityksiin. Sijoituksemme jakautuvat listatuihin ydinsijoituksiin, listaamattomiin sijoituksiin ja likvideihin sijoituksiin.

Listatut ydinsijoitukset

Listatuissa ydinsijoituksissa (Listed Core Investments, LCI) luomme arvoa aktiivisena omistajana julkisesti noteeratuissa yhtiöissä.

Pyrimme sijoittamaan houkutteleviin yrityksiin, joissa muilla merkittävillä osakkeenomistajilla ja johdolla on kanssamme yhteneväinen asenne. Keskitymme laadukkaisiin pohjoiseurooppalaisiin keskisuuriin yrityksiin. Tavoitteenamme on tyypillisesti olla yksi suurimmista omistajista ja tehdä aktiivista työtä nimitysvaliokuntien ja hallitusten kautta. LCI-sijoitustemme edellytyksenä on, että voimme luoda toteutuskelpoisen sijoitusteesin, jonka ansiosta voidaan odottaa markkinoita korkeampaa tuottoa. LCI-salkkumme sisältää eQ:n, Purmo Groupin, SigmaRocin ja Terveystalon sijoitukset.

eQ

eQ:n osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Oy Ab omistaa eQ:sta noin 15 prosenttia.

eQ on varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä suomalainen yhtiöryhmä. Se on yksi Suomen suurimmista itsenäisistä varainhoitoyrityksistä. eQ tarjoaa perinteisen varainhoidon yhteydessä laajan valikoiman sijoitusrahastoja. Sillä on erityisen vahva asema Private Equity -rahastoissa ja kiinteistörahastoissa. Corporate Finance -palveluita tarjotaan Advium-brändin alla.

Purmo Group

Purmo Groupin osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Oy Ab on Purmo Groupin enemmistöosakas.

Purmo Group on Euroopassa johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja. Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin joihin sisältyvät radiaattorit (lämpöpatterit), pyyhekuivaimet, lattialämmitys, konvektorit, venttiilit ja säätimet. Yhtiön 3 500 työntekijää toimivat 46 toimipisteessä 21 maassa ja valmistavat, myyvät ja jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaille yli 100 eri maahan ympäri maailmaa.

Terveystalo

Terveystalon osakkeet on listattu NASDAQ Helsingissä. Rettig Oy Ab omistaa Terveystalosta noin 17 prosenttia.

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka kattavat koko integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Terveystalolla on noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia. Yhdessä digitaalisten palvelujen kanssa ne mahdollistavat hoidon koko valtakunnallisessa verkostossa ajasta tai paikasta riippumatta.

SigmaRoc

SigmaRoc Plc on listattu Lontoon pörssin AIM-listalle. Rettig Oy Ab omistaa SigmaRoc Plc:stä noin 4.5 prosenttia.

SigmaRoc Plc on brittiläinen konserni, joka sijoittaa louhittujen materiaalien yrityksiin sekä toimii niiden kehittämiseksi ja integroimiseksi Euroopassa. Konserni tarjoaa laajan valikoiman materiaaleja sementistä ja asfaltista betonielementteihin. SigmaRoc:lla on kuusi tukijalkaa Isossa-Britanniassa, Walesissa, Belgiassa ja Kanaalisaarilla. Nordkalk muodostaa kuudennen tukijalan Pohjois-Euroopassa.

Listaamattomat sijoitukset

Listaamattomat sijoitukset (Private Market Investments, PMI) on globaali sijoitusstrategia, jossa keskitymme listaamattomiin sijoituksiin kuten esimerkiksi pääomasijoitusrahastoihin ja yhteissijoituksiin.

PMI on globaali sijoitusstrategia, jossa sijoitamme pääomasijoitusrahastoihin, yksityisiin lainoihin sijoittaviin rahastoihin, kiinteistörahastoihin, kasvuyrityksiin sijoittaviin venture capital -rahastoihin ja aktivistirahastoihin. PMI-sijoitusstrategiamme keskiössä ovat myös yhteissijoitukset esimerkiksi pääomasijoitussponsoreiden kanssa, muut suorat vähemmistösijoitukset sekä strategiset sijoitukset esimerkiksi erillisyhtiöihin tai hallinnointiyhtiöihin (General Partners, GP). Tavoitteenamme on olla ammattitaitoinen, lisäarvoa tuottava ja joustava pääomarahaston sijoittaja (Limited Partner, LP) sekä yhteissijoituskumppani johtaville yksityisten markkinoiden sponsoreille ja muille sidosryhmille.

Likvidit sijoitukset

Likvideihin sijoituksiin (Liquid Investments, LI) kuuluvat pääosin oman pääoman tai oman pääoman kaltaiset sijoitukset.

LI on globaali sijoitustrategia, johon kuuluvat pääosin oman pääoman tai oman pääoman kaltaiset sijoitukset. LI on Rettig Oy Ab:lle täydentävä sijoitusstrategia, jonka tarkoituksena on optimoida portfoliomme kokonaisriski/tuottoprofiili.

Vastuullisuus

Pyrimme aina sijoittamaan yrityksiin, joilla on pitkän aikavälin kilpailuetu ja jotka mahdollistavat houkuttelevan tuoton yli syklin. Mikäli vastuullisuus ei ole syvästi osana yhtiöiden strategiaa ja päätöksentekoa emme usko, että yhtiöt voivat olla pitkällä aikavälillä kilpailukykyisiä, kasvaa tai luoda arvoa. Tämä koskee kaikkia sijoituksiamme: LCI, PMI and LI. Keskitymme vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteemme niihin seikkoihin, joissa uskomme pystyvämme saavuttamaan suurimman vaikutuksen. LCI-sijoituksissamme luomme arvoa aktiivisena omistajana. Näissä sijoituksissa meillä on yleensä paras kyky vaikuttaa yhtiön kestävän kehitykseen.