Uutiset 25 helmikuun, 2014

Suunniteltu yhtiömuodon muutos ja fuusio Alandia ryhmässä

Keskinäisen vakuutusyhtiön Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag (0145065-2) ja sen kokonaan omistetun tytäryhtiön Försäkringsaktiebolaget Alandia (0205048-2) hallintoneuvostot ovat tänään hyväksyneet yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman, jonka yhtiöiden hallitukset ovat allekirjoittaneet. Suunnitelman tavoitteena on Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin muuttaminen vakuutusosakeyhtiöksi ja että nämä kaksi yhtiötä fuusioidaan niin, että Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag on vastaanottavana yhtiönä ja Alandia luovuttavana yhtiönä. Suunnitelma käsittää vain yllämainitut vahinkovakuutusyhtiöt.

Olettaen, että yhtiömuodon muutos ja fuusio toteutuu suunnitelman mukaisesti, uuden vakuutusosakeyhtiön osakkeet jaetaan 2011-2013 maksettujen vakuutusmaksujen suhteessa niiden kesken, joilla on fuusioajankohtana ollut vähintään yhden vuoden keskeytymätön osakassuhde Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagissa.

Borella on ollut osakassuhde Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagissa vuodesta 2006. Alustavien laskelmien mukaan Boren omistusosuus yhdistetyssä yhtiössä tulee olemaan runsaat 15%.

Toteuttamisen arvioitu aikataulu on:
3.3.2014: Suostumuksen hakeminen Finanssivalvonnalta
3.3.2014: Yhtiömuodon muutos- ja fuusiosuunnitelman rekisteröimishakemus Kaupparekisterille
12.5.2014:Ensimmäisen Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin yhtiökokouksen hyväksyntä
18.6.2014: Toisen Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolagin yhtiökokouksen hyväksyntä
1.9.2014: Finanssivalvonnan suostumus
31.12.2014: Yhtiömuodon muutoksen, uuden yhtiöjärjestyksen ja fuusion rekisteröiminen Kaupparekisterissä

Lisätietoa:
Josefina Tallqvist, Rettig Group, Investor Relations Manager
Puh: +358 (0)40 7455276, josefina.tallqvist@rettig.fi tai www.rettig.fi

Lisätietoja Alandia Försäkring ryhmästä: www.alandia.com

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka luo arvoa sukupolville kestävän ja pitkäjänteisen kasvun kautta. Kaikissa liiketoiminnoissamme tavoittelemme johtavaa asemaa valikoiduilla markkinoilla ja korkeampaa asiakasarvoa pienemmin ympäristövaikutuksin. Tänään Rettig Groupin omistukseen kuuluvat Rettig ICC – Euroopan johtava lämpöpattereiden ja sisäilman säätölaitteiden valmistaja; Nordkalk – Pohjois-Euroopan johtava kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja teollisuuteen, maanviljelykseen ja ympäristönhoitoon; sekä Bore – teollisten merikuljetuspalveluiden tarjoaja. Vuonna 2012 Rettig Groupin liikevaihto oli noin 970 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti noin 4400 henkilöä 25 maassa.