Uutiset 29 maaliskuun, 2017

Tammi-joulukuu 2016: Historiallinen vuosi, jota luonnehtivat konsernin vahva tuloksentekokyky ja tase

Avainluvut tammi-joulukuu 2016 (vertailukauden luvut sulkeissa, IFRS)
– Liikevaihto kasvoi 11 % 944 miljoonaan euroon (851)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 3 % 123 miljoonaan euroon (119)    
– Liiketulos (EBIT) heikkeni 4 % 73 miljoonaan euroon (76)
– Jatkuvien toimintojen tulos kasvoi 32 % 58 miljoonaan euroon (44)
– Nettovelka pieneni 42 % 178 miljoonaan euroon (305)
– Vapaa kassavirta nousi 224 miljoonaan euroon (59)  

Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja:
 “Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Vuosi 2016 oli meille hyvä ja historiallisesti merkittävä vuosi: 119 omistusvuoden jälkeen myimme Boren hollantilaiselle Spliethoff-varustamolle, sijoitimme 10,2 prosentin osuuteen eQ Oyj:ssä, kasvatimme omistusosuuttamme Alandiassa 25,3 prosenttiin ja teimme 40 miljoonan euron lisäsijoituksen Anchoriin. Vahvan taseen turvin tutkimme aktiivisesti mahdollisuuksia kehittää nykyisiä salkkuyhtiöitämme ja hankkia uusia ydinsijoituksia. Vuoden aikana siirryimme suomalaisesta kirjanpitokäytännöstä IFRS-tilinpäätösstandardiin.

Konsernin jatkuvien toimintojen tulos oli 2000-luvun korkein toimintojen jatkuvan tehostamisen ansiosta. Päätimme vuoden hyvin vahvaan taseeseen, johon myötävaikuttivat vahva kassavirta ja Boren myynti. Konsernin nettovarallisuusarvo parani vuoden mittaan.”

Salkkuyritysten tärkeimpiä tapahtumia vuonna 2016
Rettig ICC:n ja Nordkalkin toimintaympäristöön vaikuttivat Euroopan vaatimaton kokonaiskasvu ja heikko markkinatilanne monella alueella, rakennusalan vahva kysyntä sekä maailmanlaajuisesti lisääntyvä poliittinen epävarmuus, johon osaltaan vaikutti Iso-Britannian suunniteltu irtautuminen EU:sta. Epävakaat rahoitusmarkkinat ja tiukka kilpailu vaikuttivat kansainväliseen merivakuutusalaan. Rahoitusmarkkinoita leimasivat korkea maksuvalmius ja kohonneet varallisuusarvot.

Ydinsijoitukset vuonna 2016

Vuonna 2016 Rettig ICC kasvatti liikevaihtoaan 645 miljoonaan euroon (545) ja käyttökatettaan 77 miljoonaan euroon (67). Tähän vaikuttivat osaltaan vuoden 2015 Emmeti-hankinta ja jatkuvat panostukset toimintojen yksinkertaistamiseen. Myös kohoavilla raaka-ainekustannuksilla oli vaikutusta liiketoimintaan. Vuoden aikana Rettig ICC teki sisäisiä muutoksia työtehtäviin ja muokkasi johdon raportointirakennetta toimintojen tehostamiseksi.

Nordkalkin liikevaihto ja käyttökate laskivat 298 miljoonaan euroon (306) ja 52 miljoonaan euroon (57). Käyttökatteen lasku johtui suurelta osin liikevaihdon kutistumisesta. Nordkalkin tulokseen vaikuttivat avainmarkkinoiden hidas kasvu ja kalkin ylitarjonta, mutta toisaalta myös rakennusalan vahva vire.

Tony Karlström aloitti Alandia Vakuutuksen uutena toimitusjohtajana lokakuussa 2016. Konsernin nettotulos oli 15 miljoonaa euroa (19). Siihen vaikuttivat kireät kansainväliset merivakuutusmarkkinat, hyvä vahinkosuhde, korkeat liikekulut ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus. Konserni maksoi osinkona 12 miljoonaa euroa (8) vuonna 2016. Rettig Group omistaa 25,3 prosenttia Alandiasta.

eQ ja kaikki sen kolme liiketoiminta-aluetta – varainhoito, Corporate Finance ja sijoitukset – tekivät hyvää tulosta vuonna 2016. Konsernin tilikauden tulos oli 13 miljoonaa euroa (10). Rettig Group omistaa 10,2 prosenttia eQ Oyj:stä.

Finanssisijoitukset vuonna 2016

Rettig Groupin finanssisijoituksia hoitaa Anchor Oy Ab. Vuonna 2016 Rettig Group sijoitti Anchoriin 40 miljoonaa euroa, samoin kuin edellisenä vuonna. Anchor osallistui DevCo Partnersin sijoitukseen suomalaiseen Vexve Oy:hyn vuonna 2016. Sijoitussalkun nettovarallisuusarvo oli vuoden lopulla 57 miljoonaa euroa (40). Anchor hoitaa sijoitussalkun lisäksi myös Rettig Groupin omistusosuutta eQ:ssa.

Vuoden 2017 näkymät
Päämarkkinoillamme näkyy merkkejä kohtalaisesta talouskasvusta ja hienoisesta kysynnän kasvusta. Poliittisen epävarmuuden lisääntyminen maailmalla saattaa vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen sekä tuotteidemme ja palveluidemme kysyntään.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia
Rettig Groupin yhtiökokous valitsi 17.3.2017 Matti Kuivalaisen ja Timo Vätön Rettig Groupin hallituksen jäseniksi. Martin Granholm, Christoffer Taxell ja Hans Sohlström eivät olleet enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Matti Kuivalainen on nimitetty myös Rettig ICC b.v:n hallitukseen.

Vuoden 2017 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee tammi-maaliskuun 2017 johdon osavuotisen selvityksen 21.4.2017, tammi-kesäkuun 2017 osavuosikatsauksen 10.8.2017 ja tammi-syyskuun 2017 johdon osavuotisen selvityksen 19.10.2017.

Tarkempia tietoja vuoden 2016 tuloksesta ja vuoden viimeisestä neljänneksestä on 2016 tulosesityksessä ja vuoden 2016 vuosikertomuksessa, jotka julkaistiin tänään sivustollamme.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh: +358 40 7455276
Sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta), eQ (varainhoito ja yritysjärjestelyt) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti noin 28 maassa ja työllistää yli 4000 henkilöä.