05.03.2018

Tammi–joulukuu 2017: Rettig Group jatkoi laajentumistaan palvelusektorilla sijoittamalla Terveystaloon

Luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1. – 31.12.2017 ja edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Selvityksen luvut on laadittu kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti ja ne on tilintarkistettu.

Avainluvut

  • Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 988 miljoonaan euroon Rettig ICC:n ja Nordkalkin hyvän tuloksen ansiosta.
  • Käyttökate (EBITDA) laski 10 prosenttia 111 miljoonaan euroon Rettig ICC:n käyttämien raaka-aineiden hintojen nousun seurauksena.
  • Liiketulokseen (EBIT) sisältyy 19 miljoonan euron alaskirjaus, joka koskee Nordkalkin Bunge-projektiin aiemmin tehtyjä investointeja, sekä 14 miljoonan euron luovutusvoitto Rettig ICC:n myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelystä Warehouses De Pauwin kanssa (WDP) liittyen Belgian Zonhovenissa sijaitsevaan kiinteistöön.
  • Nettotulos laski 36 prosenttia 37 miljoonaan euroon johtuen edellä mainitusta alaskirjauksesta ja kohonneista raaka-ainekustannuksista.
  • Nettovelka kasvoi 40 prosenttia Terveystalon osakkeisiin tehdyn investoinnin johdosta.
  • Vapaa kassavirta vuonna 2017 sisälsi sijoituksen Terveystalon osakkeisiin. Vuoden 2016 vapaa kassavirta sisälsi Boren myynnistä saadut varat.

Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja:

Vuoden 2017 tapahtumista tärkein oli sijoituksemme Terveystaloon. Rettig Group oli yksi ankkurisijoittajista Terveystalon listautumisannissa. Terveystalo on mainio lisäys jo omistamiemme yrityksien rinnalle, sillä sen tulevaisuuden tuotot eivät ole riippuvaisia samoista tekijöistä, jotka vaikuttavat muiden ydinsijoituksiemme menestymiseen. Lisäksi yritys on markkinajohtaja Suomen rakenteellisesti kasvavilla terveydenhoitomarkkinoilla.

Rettig Group sijoittaa eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, mikä vähentää portfoliomme suhdanneherkkyyttä ja volatiliteettia. Portfolioomme kuuluvat nyt perinteisillä teollisuuden aloilla toimivat Rettig ICC ja Nordkalk, sekä palvelusektorilla toimivat Alandia, eQ ja Terveystalo.

Vuonna 2017 neljä kuudesta yrityksestämme paransi kannattavuuttaan, ja etenkin palveluita tarjoavat yritykset tekivät hyvän tuloksen. Rettig ICC:n tuotteilla oli vahva kysyntä, mutta nopeasti nousseet raaka-ainekustannukset johtivat vaatimattomiin kannattavuuslukuihin. Nordkalk onnistui kasvattamaan sekä liikevaihtoaan että käyttökatettaan. Yrityksen kannattavuutta tukivat useat tehokkuutta parantavat sisäiset toimenpiteet. Gotlannin Bunge-hankkeessa viimeisin oikeuden päätös oli kuitenkin pettymys, ja se johti 19 miljoonan euron alaskirjaukseen investoinneista, joita hankkeeseen oli tehty yli kymmenen vuoden aikana.

Sen lisäksi, että kehitämme aktiivisesti nykyisiä yhtiöitämme, etsimme myös mahdollisuuksia laajentua uusille toimialoille. Keskitymme laatuyrityksiin, jotka tuottavat pitkäaikaista arvoa kestävällä pohjalla.

Portfolioyhtiöiden tapahtumia vuonna 2017

Ydinsijoitukset

Rettig ICC kasvatti liikevaihtoaan 684 miljoonaan euroon (2016: 645 miljoonaa euroa). Käyttökate laski 63 miljoonaan euroon (2016: 77 miljoonaa euroa) johtuen raaka-aineiden, erityisesti teräksen, kallistumisesta. Euroopan teräspaneeliradiaattoreiden markkinoiden odotetaan kasvavan vuonna 2018, ja raaka-aineiden hinnannousun ennustetaan tasaantuvan. Perttu Louhiluoto aloitti tehtävässään Rettig ICC:n toimitusjohtajana marraskuussa 2017.

Nordkalk kasvatti liikevaihtoaan 304 miljoonaan euroon (2016: 298 miljoonaa euroa) ja käyttökatettaan 54 miljoonaan euroon (2016: 52 miljoonaa euroa). Positiivista tulosta siivitti paljolti hyvä kehitys Puolassa. Käyttökatteen myönteistä kehitystä tukivat myös sisäiset toimenpiteet tehokkuuden parantamiseksi. Vuonna 2017 Nordkalk teki markkina-avauksen Turkin kasvaville markkinoille. Bungen louhoksen avaamisesta tuli entistä epätodennäköisempää, kun Ruotsin korkein hallinto-oikeus piti voimassa maan hallituksen elokuussa 2015 tekemän päätöksen uusien Natura 2000 -alueiden perustamisesta pohjois-Gotlantiin. Bungen suunniteltu louhos sijaitsee kyseisillä alueilla. Varmistettujen varantojen määrä kasvoi 398 miljoonaan tonniin (2016: 323 miljoonaa tonnia). Nordkalkissa on Bungen lisäksi käynnissä useita projekteja kalkkikivivarantojen varmistamiseksi.

Alandia kasvatti vakuutusmaksutuloaan 38 miljoonaan euroon (2016: 30 miljoonaa euroa) ja nettotulostaan 19 miljoonaan euroon (2016: 15 miljoonaa euroa). Hyvät sijoitustuotot vaikuttivat suotuisasti tulokseen, jota toisaalta rokottivat merivakuutusalan ankara kilpailu sekä korkeat toimintakustannukset. Vuodelta 2017 maksettiin osinkoina 10 miljoonaa euroa (2016: 12 miljoonaa euroa). Rettig Group omistaa Alandiasta 25 prosenttia.

Terveystalo Terveystalon liikevaihto kasvoi 26,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 690 miljoonaa euroa (2016: 547 miljoonaa euroa). Oikaistu EBITA oli 73 miljoonaa euroa, mikä on 10,6 prosenttia (2016: 10,4 prosenttia) liikevaihdosta. Suomen koheneva talous ja paranevat työllisyysluvut sekä kuluttajien vahvistunut luottamus kasvattivat yritys- ja yksityisasiakkaiden palveluiden kysyntää tarkastelujaksolla. Rettig Group omistaa Terveystalosta 10,52 prosenttia.

eQ kasvatti nettoliikevaihtoaan 15 prosentilla 41 miljoonaan euroon (2016: 35 miljoonaa euroa) ja liikevoittoaan 20 miljoonaan euroon (2016: 16 miljoonaa euroa). Yrityksen suurimman segmentin, varainhoidon, nettoliikevaihto kasvoi 32 prosenttia. Erityisesti kiinteistö- ja Private Equity -varainhoito jatkoivat vahvaa kasvuaan. Rettig Group omistaa eQ Oyj:stä 10,2 prosenttia.

Finanssisijoitukset

Anchorin sijoitusstrategia oli menestyksellinen vuonna 2017. Kaikki salkun osat tekivät hyvää tulosta sekä absoluuttisesti mitattuna että suhteessa vertailuindeksiin. USA:n dollarin heikkeneminen euroon nähden vaikutti hivenen negatiivisesti tulokseen. Sijoitussalkun nettovarallisuusarvo oli vuoden lopulla 70 miljoonaa euroa (2016: 57 miljoonaa euroa).

Vuoden 2018 näkymät

Makrotaloudelliset olosuhteet, etenkin rakennusalan hyvä suhdanne, tukevat edelleen toimintojamme. Odotamme suotuisten taloudellisten olosuhteiden edesauttavan kannattavuutemme paranemista vuonna 2018. Jatkamme panostuksiamme nykyisten yrityksiemme kehittämiseen ja haemme aktiivisesti mahdollisuuksia laajentua uusille aloille.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia

Rettig Group osallistui yhtenä sijoittajana liiketoimeen, jolla suomalainen sijoitusyhtiö DevCo Partners hankki osake-enemmistön Medix Biochemicassa helmikuussa 2018.

Vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätös julkaistu

Lisätietoja vuoden 2017 tuloksesta saa vuosikertomuksestamme (pdf), tilinpäätöksestämme (pdf) ja tulosesityksestä (pdf), jotka julkaistiin tänään osoitteessa www.rettig.fi.

Vuoden 2018 taloustiedotteet

Rettig Group julkaisee vuoden 2018 tammi-maaliskuun johdon osavuotisen selvityksen 27. huhtikuuta, tammi-kesäkuun puolivuotiskatsauksen 24. elokuuta ja tammi-syyskuun johdon osavuotisen selvityksen 30. lokakuuta.

Lisätietoja:
Pia Dahlqvist, viestintäjohtaja, Rettig Group
Puhelin +358 (0)40 5267813
Sähköposti: pia.dahlqvist@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Rettig Groupiin kuuluvat Rettig ICC (sisäilman säätölaitteet), Nordkalk (kalkkikivipohjaiset tuotteet), Alandia (vakuutustoiminta), eQ (varainhoito ja corporate finance), Terveystalo (terveyspalvelut) ja Anchor (sijoitustoiminta). Omistustensa kautta Rettig Group toimii maailmanlaajuisesti noin 28 maassa ja työllistää yli 4 000 henkilöä.