20.08.2021

Tammi–kesäkuu 2021: Kehitys ja arvonluonti jatkuivat vahvoina

Tämä lehdistötiedote on yhteenveto Rettig Groupin osavuosikatsauksesta 1. tammikuuta–30. kesäkuuta 2021. Esitetyt luvut liittyvät ajanjaksoon 1.1.–30.6.2021 ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikäli muuta ei mainita. Kaikki luvut ovat tilintarkastamattomia ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisia. Raportti kokonaisuudessaan löytyy englanniksi yhtiön verkkosivuilta www.rettig.fi.

Taloudelliset avainluvut

Liiketuloksen (EBIT) määritelmä on vuodesta 2021 lähtien muuttunut finanssisijoitusten voittojen tai tappioiden osalta, jotka on siirretty rahoituseristä liiketulokseen. Tämän muutoksen vaikutus, -1,5 miljoonaa euroa Q2/2020, 1,1 miljoonaa euroa 1-6/2020 ja 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2020, on oikaistu vuoden 2020 luvuissa. 2)Sisältää Rettig Groupin seniorilainaehtojen mukaisia oikaisuja. 3)Sisältää Alandia-osakkeiden myynti kesäkuussa 2021.

Raportointikauden keskeiset tapahtumat

Rettig Group jatkoi vahvaa kehitystään vuoden 2021 alkupuoliskolla. Konsernin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia edellisvuodesta ja käyttökate 22 prosenttia sekä Purmo Groupin että Nordkalkin vahvan liikevaihdon kehityksen ja hyvän operatiivisen kustannushallinnan ansiosta. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 36 prosenttia.

Terveystalo menestyi hyvin vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla ja eQ jatkoi erinomaista kasvuaan.

Katsauskauden aikana Rettig Group sai päätökseen meri- ja venevakuutusyhtiö Alandian 24,9 prosentin osuutensa myynnin.

Topi Jokiranta nimitettiin maaliskuussa Rettig Groupin talousjohtajaksi ja Rettig Groupin johtoryhmän jäseneksi. Rettig Groupin sijoitustiimin johtaja John Lindström nimitettiin Rettig Groupin johtoryhmän jäseneksi toukokuussa.

Näkymät vuodelle 2021

Talouden elpyminen vuonna 2021 riippuu siitä, miten toimenpiteillä kyetään hillitsemään koronaviruspandemiaa. Patoutuneen kysynnän ja elvyttävän raha- ja finanssipolitiikan odotetaan tukevan elpymistä. Portfolioyhtiöiden suorituskyvyn parantaminen on yhä Rettig Groupin päätavoite vuodelle 2021.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Rettig Group ilmoitti Nordkalkin myynnistä 15. heinäkuuta. Kaupan velaton arvo on 500 miljoonaa euroa. Rettig Group ilmoitti samalla 50 miljoonan euron uudelleeninvestoinnista Nordkalkin ostajaan SigmaRoc Plc:hen. Edellyttäen, että kauppa toteutuu, Rettig Group aikoo maksaa takaisin kaikki sen bilateraalilainat ja mitätöi olemassa olevat luottolimiittisopimukset (RCF). Rettig Group aikoo korvata mitätöidyt RCF:t uudella luottolimiittisopimuksella kaupan toteutumisen jälkeen. Kaupan arvioidaan toteutuvan 31.8.2021.

Lisätietoja:

Matts Rosenberg, toimitusjohtaja, Rettig Group: Puh. 040 7455 276, Sähköposti: rettiggroup@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka tuottaa arvoa sukupolville aktiivisena ja vastuullisena omistajana. Tärkeimmät sijoituskohteemme ovat eQ, Nordkalk, Purmo Group ja Terveystalo. Sijoitamme lisäksi yhä aktiivisemmin finanssisijoituksiin ml. pääomasijoitusrahastoihin ja yhteissijoituksiin. www.rettig.fi