Tietosuojaseloste ja käyttöehdot

Tämän verkkosivuston ylläpidosta vastaa Rettig Oy Ab. Tämä sivu sisältää tietoa Rettig Oy Ab:n henkilötietoja koskevista käyttöehdoista sekä siitä, miten konserni käsittelee henkilötietoja.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joita voidaan käyttää sellaisenaan tai muihin tietoihin yhdistettynä yksittäisen henkilön tunnistamiseen, kontaktoimiseen tai paikantamiseen tai yksilön tunnistamiseen. Luethan tietosuojaselosteen ja käyttöehdot saadaksesi selkeän kuvan siitä, miten keräämme, käytämme, suojaamme ja käsittelemme henkilötietojasi. Huomaathan, että Rettig Oy Ab:n portfolioyhtiöt voivat soveltaa omilla sivustoillaan omaa tietosuojaselostettaan ja omia käyttöehtojaan.

1. Henkilötietojen tallentaminen ja käsitteleminen

Rettig Oy Ab voi tallentaa henkilötietoja viestintään ja tiedotteiden julkaisemiseen tarkoitettuihin järjestelmiin, asiakassuhteiden hallintajärjestelmiin (CRM), toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP) sekä markkinointijärjestelmiin (yhdessä ”järjestelmät”). Tiedot voivat sisältää nimen, tehtävänimikkeen, sähköpostiosoitteen, IP-osoitteen, puhelinnumeron ja yritystiedot sekä tietoja, jotka liittyvät tapahtumien järjestelyyn (esim. tiedot ruokavalioista). Lisäksi Google Analytics voi kerätä tietoja, jotka luetaan henkilötiedoiksi.

2. Henkilötietojen käyttö

Rettig Oy Ab käyttää keräämiään henkilötietoja (esim. henkilön nimi ja sähköpostiosoite) viestiäkseen ja markkinoidakseen sidosryhmillensä.

3. Yhteydenottosuostumus ja henkilötietojen tallentaminen

Kun keräämme henkilötietoja sivustollamme olevien lomakkeiden kautta, pyydämme sinua kertomaan mm. nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sivustosi verkko-osoitteen. Jos toivot Rettig Oy Ab:n olevan yhteydessä sinuun, liittävän sinut julkaisujen jakelulistalle tai rekisteröivän sinut tapahtumaan, on sinun rastitettava vapaavalintainen ruutu henkilötietojen keräämisen yhteydessä. Suostumus ja suostumuksen antamisen päivämäärä tallennetaan automaattisesti järjestelmiin.

Henkilötietoja voidaan myös tallentaa järjestelmiin henkilön ammatillisen roolin ja/tai henkilön edustaman työnantajan perusteella. Henkilötietoja voidaan käsitellä Euroopan parlamentin ja neuvoston luonnollisten henkilöiden tietosuojaa koskevan asetuksen (EU) 2016/679 6. artiklan mukaisesti, mikäli käsitteleminen on välttämätöntä Rettig Oy Ab:n toiminnan tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen kannalta, kunhan rekisteröidyn edut ja perusoikeudet eivät ohita niitä ja edellytä asiaankuuluvien henkilötietojen suojaamista. Tämän etujen yhteensovittamisen perusteella henkilötietojasi voidaan kerätä, jos olet suoraan yhteydessä Rettig Oy Ab kuuluvan henkilön kanssa. Tietoja voidaan kerätä julkisista lähteistä (esimerkiksi yrityksesi verkkosivuilta) tai muista rekistereistä.

Antamistasi henkilötiedoista on Rettig Oy Ab:lle kahdenlaista hyötyä:

 1. Voimme muokata sivustomme käyttökokemuksen juuri sinulle sopivaksi tarjoamalla sinua eniten kiinnostavaa sisältöä.
 2. Voimme kehittää sivustoamme kannaltasi hyödyllisemmäksi.

Käytämme sähköpostiosoitettasi voidaksemme:

 • lähettää sinulle sinua kiinnostavaa tietoa ja vastata pyyntöihin tai kysymyksiin
 • kertoa sinulle Rettig Oy Ab:n uutisista tai järjestämistämme tapahtumista, mikäli uskomme niitä koskevan tiedon kiinnostavan tai hyödyttävän sinua.

4. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Rettig Oy Ab arvioi säännöllisin väliajoin järjestelmiinsä tallennettuja henkilötietoja. Päivitämme ja korjaamme tietoja omasta aloitteestamme ja poistamme sellaisten henkilöiden tiedot, jotka ovat ilmoittaneet, etteivät enää halua vastaanottaa viestintää meiltä. Passiivisten henkilöiden tiedot poistetaan Rettig Oy Ab:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, vaikka henkilö ei olisi ilmoittanut haluavansa henkilötietojaan poistetuksi. Voit milloin tahansa perua viestintätilauksesi valitsemalla viesteistämme ”Peruuta”.

5. Turvatoimet luvatonta tietojen katselua vastaan

Rettig Oy Ab:n keräämät henkilötiedot tallennetaan suojattuun verkkoon ja niihin pääsee käsiksi vain rajattu määrä henkilöitä, joilla on yksilöllinen pääsy järjestelmiin. Näiden henkilöiden velvollisuutena on varmistaa henkilötietojen luottamuksellisuus. Mikäli henkilötietoihin kohdistuu tietoturvaloukkaus, Rettig Oy Ab on tietosuojakäytäntöjensä ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 33. artiklan mukaisesti velvoitettu ilmoittamaan siitä asiaankuuluvalle tietosuojaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa.

Emme myy tai luovuta henkilötietoja itsenäisille kolmansille osapuolille.

6. Oikeus tutustua omiin henkilötietoihin

Jos haluat tutustua omiin henkilötietoihisi, joita Rettig Oy Ab on sinusta kerännyt, vastaamme pyyntöösi kohtuullisen ajan sisällä konsernin tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevien käytäntöjen mukaisesti. Sinulla on oikeus tutustua omiin henkilötietoihisi, korjata virheelliset tiedot sekä pyytää henkilötietojesi poistamista järjestelmistä.

Rettig Oy Ab:n kaikille työntekijöille on kerrottu konsernin tieto- ja yksityisyydensuojaa koskevista käytännöistä ja he ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

7. Google Analytics ja evästeet

Evästeet ovat tiedostoja, joita sivusto tai palveluntarjoaja siirtää selaimesi kautta tietokoneesi kovalevylle, mikäli olet sallinut sen. Evästeiden avulla sivusto tai palveluntarjoajan järjestelmät tunnistavat selaimesi ja keräävät ja muistavat tiettyjä tietoja. Luomme evästeiden avulla esimerkiksi kuvan mieltymyksistäsi, joka perustuu aiempaan tai tämänhetkiseen toimintaasi sivustolla. Näin voimme tarjota sinulle parempaa palvelua. Keräämme evästeiden avulla myös tietoa verkkosivuston liikenteestä ja toiminnasta, jotta voimme tulevaisuudessa tarjota parempia käyttäjäkokemuksia ja työkaluja. Voimme myös pyytää luotettavia kolmannen osapuolen palveluntarjoajia keräämään tietoja puolestamme. Google Analyticsin tietoja voidaan säilyttää korkeintaan 50 kuukauden ajan.

Voit muuttaa tietokoneesi asetuksia niin, että saat varoituksen aina, kun eväste lähetetään koneellesi. Voit myös poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksissa. Eri selainohjelmat eroavat toisistaan, joten tutustu selaimesi ohjevalikkoon saadaksesi tietoa selaimesi evästeasetuksista.

Mikäli poistat evästeet käytöstä, tietyt sivuston käyttökokemusta edistävät toiminnot saattavat toimia huonommin.

Sivusto käyttää Google Analyticsia, joka on Google Inc:in (”Google”) tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä eli tietokoneellesi tallennettavia tekstitiedostoja voidakseen analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Google voi siirtää ja tallentaa näiden evästeiden keräämää tietoa (mukaan lukien IP-osoitteesi) esimerkiksi USA:ssa sijaitseville palvelimille. Google voi käyttää tietoja tutkiessaan sivuston käyttöäsi, koostaakseen raportteja verkkosivustolla tapahtuvasta toiminnasta sivuston omistajaa varten ja tarjotakseen muita sivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Google voi myös siirtää tietoja kolmansille osapuolille, jos laki niin vaatii tai jos kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Voit kieltää evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioi, että näin tehdessäsi sivuston kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla. Käyttämällä tätä sivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google käsittelee henkilötietojasi edellä mainituilla tavoilla ja edellä mainituissa tarkoituksissa.

8. Käyttöehdot

Rettig Oy Ab ylläpitää tätä sivustoa (jäljempänä ”sivusto”) viestiäkseen sidosryhmilleen.

Vierailuusi sivustolla ja sen käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja ja soveltuvaa lainsäädäntöä. Vierailemalla sivustolla ja käyttämällä sitä hyväksyt seuraavat käyttöehdot (jäljempänä ”ehdot”) kokonaisuudessaan.

 1. Kaikki sivuston aineisto on tekijänoikeuslain alaista, ellei toisin mainita. Sivuston aineistoa ei ole sallittua käyttää muihin tarkoituksiin kuin niihin, jotka määritellään käyttöehdoissa tai sivuston tekstissä.
 2. Rettig Oy Ab:ta ei voi pitää vastuullisena tietokonelaitteistoosi tai muuhun omaisuuteesi kohdistuvista vahingoista tai niihin siirtyvistä viruksista, jotka aiheutuvat sivuston vierailun tai käytön tai sivuston sisältämän aineiston tallentamisen seurauksena. Aineistoa ovat muun muassa tiedot, tekstit, kuvat, videot ja äänitiedostot.
 3. Rettig Oy Ab ei takaa tietojen paikkansapitävyyttä eikä ole vastuussa sivuston sisällön virheistä tai puutteista. Rettig Oy Ab tai mikään muu sivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistunut osapuoli ei ole vastuussa suorista, välillisistä, epäsuorista, korvaus- tai oheisvahingoista, jotka johtuvat siitä, että vierailet sivustolla tai käytät sivustoa, tai siitä, ettet pääse vierailemaan sivustolla tai käyttämään sivustoa.
 4. Tällä sivustolla eriteltyjä tuotetoimintoja ja -selvityksiä voidaan muuttaa koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 5. Kaikkea sivustolle sähköpostitse tai muulla tavoin lähetettyä viestintää ja aineistoa, kuten tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai vastaavia, käsitellään julkisena aineistona, jolla ei ole omistusoikeudellista suojaa. Rettig Oy Ab voi käyttää lähettämääsi tai julkaisemaasi tietoa mihin tahansa lainmukaiseen tarkoitukseen, esimerkiksi asiakkuudenhallintaan, markkinointiin, myyntiin ja viestintään. Lisäksi Rettig Oy Ab voi vapaasti ja ilman minkäänlaista korvausta käyttää sivuston kautta lähettämiäsi ideoita, ajatuskokonaisuuksia, tietotaitoa tai toimintatapoja missä tahansa tarkoituksessa, esimerkiksi tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa ja markkinoinnissa.
 6. Kaikki sivustolla oleva aineisto on joko Rettig Oy Ab:n omaisuutta tai sen käyttöön on lupa oikeudenhaltijalta. Aineiston käyttäminen on kiellettyä ilman näissä käyttöehdoissa tai muualla tällä sivustolla erikseen määriteltyä lupaa.
 7. Sivustolla esiteltyjä ja viitattuja tuotteita/palveluja on saatavilla useissa paikoissa, mutta ei välttämättä juuri sinun kotimaassasi tai asuinpaikassasi. Tästä syystä ota ensin yhteyttä Rettig Oy Ab:hen selvittääksesi, onko tietty sivuston esittelemä tai viittaama tuote/palvelu saatavilla alueellasi.
 8. Rettig Oy Ab ei ole vastuussa niiden verkkosivustojen sisällöistä, joihin ohjaavia linkkejä tämä sivusto sisältää. Linkkien seuraaminen muille sivustoille tapahtuu omalla vastuullasi. Sivuston sisältämien, muille verkkosivuille johtavien linkkien tarkoitus on vain helpottaa tiedonhakuasi eikä niitä tule tulkita osoituksena verkkosivuston omistajan/rahoittajan tai sisällön hyväksymisestä. Rettig Oy Ab ei takaa suoraan tai epäsuorasti näiden sivustojen sisältämän aineiston tai tiedon paikkansapitävyyttä, oikeellisuutta, laillisuutta tai muutakaan ominaisuutta.
 9. Rettig Oy Ab voi milloin tahansa tehdä muutoksia näihin ehtoihin päivittämällä tätä julkaisua. Käyttämällä sivustoa hyväksyt senhetkiset ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Nämä käyttöehdot ovat Suomen lainsäädännön alaisia ja niitä tulee tulkita sen puitteissa, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Tavaramerkit

Sivustolla esiintyvät tavaramerkit, logot ja tuotemerkit (yhdessä ”tavaramerkit”) ovat Rettig Oy Ab:n omaisuutta tai niiden käyttöön on saatu lupa asianmukaiselta oikeudenhaltijalta.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteeseen tai käyttöehtoihimme liittyen, olethan ystävällisesti yhteydessä meihin.

Rettig Oy Ab
Bulevardi 46, 00120 Helsinki, Suomi
Josefin Strömberg, General Counsel
Puh. (09) 6188 3230
Sähköposti: josefin.stromberg@rettig.fi