03.03.2016

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2015 sekä 2015 vuosikertomus julkaistu

Toimintojen laajennus, riskien hajautus ja parempi kannattavuus alhaisemmasta liikevaihdosta huolimatta

Avainluvut tammi-joulukuu 2015 (vertailukauden luvut sulkeissa)
– Liikevaihto laski 4 % 898 miljoonaan euroon (933)
– Käyttökate (EBITDA) kasvoi 3 % 135 miljoonaan euroon (131)    
– Liiketulos (EBIT) vahvistui 39 % 60 miljoonaan euroon (43)
– Nettotulos pysyi samalla tasolla 28 miljoonassa eurossa (28)
– Nettovelka kasvoi 30 % 321 miljoonaan euroon (247)
– Vapaa kassavirta laski 67 % 37 miljoonaan euroon (103).  

Tomas von Rettig, Rettig Groupin toimitusjohtaja 1.1.2016 alkaen:
 “Useimpien avainmarkkinoidemme heikko taloustilanne kohdisti paineita Rettig Groupin liikevaihtoon vuonna 2015. Vuoden aikana jatkuneiden tehostamistoimien, Boren uudelleenjärjestelyjen sekä muiden edellisvuonna toteutettujen kustannusleikkausten ansiosta vuoden 2015 tulos oli kuitenkin tyydyttävä. Käyttökatemarginaali parani 14 %:sta 15 %:iin. Kehitimme Rettig ICC:n liiketoimintaa hankkimalla Emmeti S.p.A.:n. Bore vei loppuun uudelleenjärjestelyohjelman, joka siirsi painopisteen RoRo-toimintoihin. Hajautimme liiketoimintojamme kasvattamalla omistusosuuttamme Alandiassa noin 25 %:iin ja perustamalla Rettig Groupin sisäisen sijoitustoiminnan, Anchor Oy Ab:n, jota pääomitimme 40 miljoonalla eurolla. Näillä sijoituksilla oli negatiivinen vaikutus vuoden 2015 nettovelkaan ja vapaaseen kassavirtaan. Ilman näitä sijoituksia vapaa kassavirta säilyi hyvällä tasolla.”

Vuoden 2016 näkymät
Odotamme toimintaympäristön pysyvän vuoden 2015 tasolla, vaikka Euroopan markkinoilla näkyy heikkoja merkkejä elpymisestä. Tulevana vuonna keskitymme edelleen kannattavuuden parantamiseen.

Strateginen painopiste arvon kasvattamisessa
Rettig Groupin missiona on luoda arvoa sukupolville. Konsernin strategiaa terävöitettiin, jotta se heijastaisi tarkemmin koko Rettig Groupin rakennetta, johon kuuluvat myös Alandia ja Anchor, sekä omistajien tavoitteita: Rettig Groupin strategisena päämääränä on kasvattaa arvoa riskien hajautuksen ja vahvan taseen tukemana.

Riskien hajautusta ja vahvaa tasetta tukevat Rettig Groupin kaksi omaisuusluokkaa: ydinomistukset ja finanssisijoitukset. Ydinomistuksiin kuuluvat tytäryhtiöt Rettig ICC, Nordkalk ja Bore sekä salkkuyritykset, kuten Alandia. Finanssisijoitukset muodostavat verrattain likvidin sijoitussalkun, jota hoidetaan Anchorin kautta. Sen strategiassa painotetaan riskien hajautusta ja substanssiarvon kasvua.

Konsernin strategisena tavoitteena on substanssiarvon kasvattaminen. Rettig ICC:n, Nordkalkin ja Boren pitkän tähtäimen taloustavoitteina on edelleen yli viiden prosentin vuotuinen käyttökatteen kasvu, yli yhdeksän prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle ja alle kahden jäävä nettovelan suhde käyttökatteeseen.

Tytäryhtiöiden strategiset toimet ovat säilyneet ennallaan paitsi Borella, joka keskittyy alusten kilpailukykyyn ja RoRo-toiminnan laajentamiseen.

Raportointikauden jälkeisiä tapahtumia
Tammikuussa 2016 Roger Lönnberg nimitettiin Rettig Groupin sijoitusjohtajaksi ja Rettig Groupin johtoryhmän jäseneksi.

Ruotsin maa- ja ympäristöylioikeus vahvisti Nordkalkin luvan Klinthagenin louhoksen laajennukselle Pohjois-Gotlannissa. Bungea ja Gotlannin Natura 2000 -alueita koskevat oikeuskäsittelyt jatkuvat.

Rettig Groupin yhtiökokouksessa 12.2.2016 valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi Rettig Groupin edellinen toimitusjohtaja Hans Sohlström ja Maria Savola. Ann von Rettig ei ollut enää käytettävissä hallitustehtäviin.

Vuoden 2016 taloustiedotteet
Rettig Group julkaisee tammi-maaliskuun 2016 johdon osavuotisen selvityksen 21.4.2016, tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksen 25.8.2016 ja tammi-syyskuun 2016 johdon osavuotisen selvityksen 20.10.2016.

Tarkempia tietoja vuoden 2015 tuloksesta ja vuoden viimeisestä neljänneksestä on sijoittajaesityksessä ja vuoden 2015 vuosikertomuksessa, jotka julkaistiin tänään.

Lisätietoja:
Josefina Tallqvist, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh: +358 40 7455276
Sposti: josefina.tallqvist@rettig.fi

Rettig Group on suomalainen perheyritys, joka tuottaa arvoa sukupolville. Tavoittelemme pitkäjänteistä ja kestävää arvon kasvua riskien hajautuksella ja vahvalla taseella. Rettig Groupiin kuuluvat sisäilman säätölaitteiden valmistaja Rettig ICC, kalkkikivipohjaisten tuotteiden toimittaja Nordkalk, RoRo-merikuljetuspalveluita tarjoava Bore, Rettig Groupin osakkuusyhtiönä toimiva Alandia-vakuutusyhtiö ja Rettig Groupin sisäinen sijoitustoiminta Anchor. Vuonna 2015 Rettig Groupin liikevaihto oli 898 miljoonaa euroa ja yhtiö työllisti noin 4200 henkilöä 28 maassa.